Combo 5 khóa: Tư duy lập trình, Thuật toán nền tảng & Lập trình hướng đối tượng (Computer Science Foundation)

➽ Giá full bộ: 4.999.000đ. Đang khuyến mãi chỉ hôm nay 299.000đ

➽ Học phí: Chỉ đóng 1 lần duy nhất, học TRỌN ĐỜI

➽ Update: Khóa học được upload các khóa mới đến MÃI MÃI.

➽ Thời gian học: Thời gian học là VĨNH VIỄN

➽ Hình thức học: Học online trên máy tính, điện thoại,... MỌI THIẾT BỊ 

📰 THÔNG TIN KHÓA HỌC

✍️ Đừng học bất kì thứ gì nào là React JS, Node Js, Angular... khi bạn chưa có GỐC lập trình. Rất nhiều trung tâm mời chào bạn học các thứ trên khi bạn chưa có GỐC, học vài buổi là OUT ngay! TIỀN MẤT, MẤT TIME

✍️ Bạn chưa có định hướng về lập trình? Tư duy của bạn còn kém hay bạn không biết giải một bài toán từ đâu ?

✍️ Bạn học lập trình nhưng MẤT CĂN BẢN, MẤT GỐC không biết bắt đầu từ đâu và đang STRESS với nó ?

✍️ Bạn là người học TRÁI NGÀNH và muốn chuyển sang học lập trình ?

✍️ Bạn tìm một phương pháp để có thể giải bài toán lập trình theo bất kì ngôn ngữ nào?

✍️ Bạn muốn trờ thành một 'coder' giỏi, 'sennior' tài năng và một chuyên gia phân tích (BA - Business Analysis) với mức lương top ?

✍️ Bạn cần một khóa học nền tảng, chuyên sâu, tập trung phân tích, THUẬT TOÁN để theo đuổi đam mê lập trình của mình?

✍️ Bạn đang cần tìm cách để rèn luyện tư duy giải quyết mọi bài toán trong lập trình?

✍️ Bạn cần hiểu về xây dựng phần mềm? Mô hình hóa các đối tượng thực tế vào lập trình ? Bạn muốn đậu phỏng vấn từ những câu hỏi chuyên về tư duy ?

✍️ Chúng tôi đã giúp đỡ rất rất nhiều (hơn 3600) bạn từ trái ngành, trung cấp, cao đẳng, đại học, thậm chí một số bạn đã đi làm lập trình tuy nhiên vẫn thiếu sót về việc làm thế nào để nhận một nghiệp vụ mà có thể suy nghĩ được cách tiếp cận, đưa ra giải thuật để Code được. Rất nhiều bạn đã tiến bộ vượt bật, tìm lại niềm đam mê lập trình của mình và tiếp tục các khóa học nghề chuyên sâu để đi làm với mức lương bất ngờ.

🎯️ MỤC TIÊU

👉 Nắm rõ qui trình hoạt động của một ứng dựng phần mềm

👉 Nắm vững quá trình thực thi ứng dụng phần mềm, biến, hàm, mô hình thực tế - phần mềm

👉 Hiểu và nắm các kỹ năng cần thiết của một lập trình chuẩn

👉 Các khái niệm cốt lõi - nền tảng của lập trình

👉 Nắm vững một số thuật toán lập trình nền tảng

👉 Nắm vững và hiểu sâu về lập trình hướng đối tượng

👉 Nắm vững và Thực hành kỹ thuật code, kỹ năng phân tích & giải quyết vấn đề

👉 Nắm vững và Thực hành phân tích Sơ đồ lớp, phân tích dự án

🏆 KẾT QUẢ SAU KHÓA HỌC

👉 Bạn sẽ được đào tạo để TỰ TIN, trị MẤT GỐC lập trình, lấy lại niềm tin theo con đường lập trình

👉 Được truyền kinh nghiệm "máu lửa" từ các Giảng viên chuyên nghiệp qua các dự án được lấy từ doanh nghiệp

👉 Được đào tạo theo một LỘ TRÌNH chuẩn hóa qua các phương pháp giảng dạy TÍCH CỰC (Active Learning)

👉 Được rèn luyện tư duy, logic nền tảng, cốt lõi trong nghề lập trình

👉 Có khả năng phân tích dự án, phân tích hướng đối tượng một số dự án thực tế

👉 Vừa chuyên nghiệp hóa chuyên môn, vừa thông thạo các kỹ năng mềm trong làm việc

👉 Triển khai các dự án theo lập trình Hướng đối tượng

👉 Áp dụng các thuật toán & Lập trình Hướng đối tượng vào giải quyết một số bài toán thực tế

📚 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

✅ KHÓA 1: TƯ DUY LẬP TRÌNH, THUẬT TOÁN, HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

Kiến thức nền & Chuẩn hóa các sai lầm khi luyện code

👉 Loại bỏ các thói quen xấu khi lập trình

👉Tổ chức mã nguồn

👉Qui tắc đặt biến, hàm

👉Tài nguyên, bộ nhớ, tối ưu code

👉Phân tích bài toán lập trình bắt đầu từ đâu


Lập trình đơn thể & tổ chức mã nguồn

👉Lý do lập trình đơn thể

👉Tham số của hàm

👉Nâng cao về hàm

👉Refactor code sử dụng Hàm

Các kiến thức cốt lõi của bất kì ngôn ngữ lập trình

👉Kiểu dữ liệu, hằng, biến trong chương trình

👉Kích thước lưu trữ

👉Thư viện hàm

👉Định dạng nhập xuất

👉Cấu trúc rẽ nhánh/ điều kiện

👉Tổng hợp luyện bài tập rẽ nhánh qua các ví dụ thực tế

👉Case study cấu trúc rẽ nhánh lớn

👉Mô hình 3 khối CyberSoft

👉Cấu trúc lặp

👉Tổng hợp bài tập luyện tập căn bản nâng cao

👉Case study thực tế

✅ KHÓA 2: MẢNG NỀN TẢNG NÂNG CAO

Mảng 1 chiều

🚩 Các ví dụ sử dụng mảng trong thực tế

🚩 Nền tảng về cấu trúc dữ liệu mảng

🚩 Mảng tĩnh và mảng động

🚩 Các kỹ thuật duyệt mảng

🚩 Thêm phần tử vào mảng

🚩 Xóa phần tử khỏi mảng

🚩 Chèn phần tử vào mảng

🚩 Xử lý các bài tập mảng

🚩 Độ phức tạp (Big-O) khi xử lý các thao tác trên mảng

🚩 Xử lý các bài tập phỏng vấn chuyên sâu với mảng

Mảng 2 chiều

🚩 Các ví dụ sử dụng mảng 2 chiều trong thực tế

🚩 Các kỹ thuật duyệt mảng 2 chiều

🚩 Thao tác trên mảng 2 chiều

🚩 Luyện tập trên mảng 2 chiều

🚩 Dự án thực tế với mảng 2 chiều

Sử dụng mảng trong Hàm

🚩 Đối số của Hàm là Mảng

🚩 Trả về Mảng trong Hàm

🚩 Luyện case study thực tế với tổng hợp

✅ KHÓA 3: THUẬT TOÁN NỀN TẢNG QUA ỨNG DỤNG

Nền tảng thuật toán

🚩 Big-O, đánh giá độ phức tạp thuật toán

🚩 Kỹ thuật cờ hiệu, tổng, tích lũy, đếm

🚩 Kỹ thuật lính canh

🚩 Luyện tập với dự án thực tế


Thuật toán sắp xếp

🚩 Ứng dụng bài toán sắp xếp trong thực tế

🚩 Đổi chỗ trực tiếp – Interchange Sort - Ý tưởng & Cài đặt

🚩 Nổi bọt – Bubble Sort - Ý tưởng & Cài đặt

🚩 Chọn trực tiếp – Selection Sort - Ý tưởng & Cài đặt

🚩 Chèn trực tiếp – Insertion Sort- Ý tưởng & Cài đặt

🚩 Quick Sort- Ý tưởng & Cài đặt

Thuật toán tìm kiếm

🚩 Ứng dụng của tìm kiếm trong thực tế

🚩 Giải thuật tìm kiếm tuyến tinh

🚩 Luyện tập tìm kiếm tuyến tính qua ví dụ và dự án

🚩 Giải thuật tìm kiếm nhị phân

🚩 Luyện tập tìm kiếm nhị phân qua bài tập và dự án

Tổng hợp dự án

🚩 Luyện tập bài tập với Tìm kiếm và Sắp xếp

🚩 Xây dựng dự án với Tìm kiếm & Sắp xếp thực tế

✅ KHÓA 4: NỀN TẢNG LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

Các kiến thức cốt lõi trong Lập trình Hướng Đối Tượng

🚩 Yêu cầu cần phải sử dụng Lập trình Hướng Đối Tượng

🚩 Tính đóng gói trong lập trình hướng đối tượng

🚩 Tính kế thừa trong lập trình hướng đối tượng

🚩 Tính đa hình/đa xạ trong lập trình hướng đối tượng

🚩 Áp dụng hướng đối tượng vào bài toán thực tế

🚩 Xây dựng sơ đồ lớp & Tổ chức dự án chuẩn Hướng đối tượng

Luyện tập & Code dự án thực tế

🚩 Phân tích dự án

🚩 Xây dựng mô hình hướng đối tượng

🚩 Tổ chức các lớp theo nghiệp vụ

🚩 Coding theo nghiệp vụ dự án

🚩 Sử dụng tất cả kiến thức về hướng đối tượng, thuật toán

🚩 Thực hiện Thêm, Xóa, Sửa, Tìm kiếm

🚩 Xây dựng thêm 5 dự án thực tế từ phân tích đến code full

✅ KHÓA 5: CHUYÊN SÂU LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

Kiến thức lập trình hướng đối tượng chuyên sâu

🚩 Lớp trừu tượng - Phương thức trừu tượng

🚩 Interface trong hướng đối tượng

Thực hiện dự án chuyên sâu thực tế

🚩 Xây dựng dự án Quản Lý Nhân Sự

🚩 Xây dựng dự án Quản Lý Task

🚩 Phân tích nghiệp vụ & Triển khai

🚩 Phân tích sơ đồ lớp

🚩 Thực hiện các nghiệp vụ Phân bổ, Thêm, Xóa, Sửa

🚩 Áp dụng giải thuật tìm kiếm, sắp xếp cho dự án

Chọn đúng lộ trình cho bạn và Thăng tiến sự nghiệp cùng CyberLearn

Học Thật, Dự Án Thật, Việc Làm Thật, Học Mọi Lúc, Mọi Nơi

DỰ ÁN THỰC TẾ

Một số dự án thực tế bạn sẽ 'MASTER', sẽ tự tin, sẽ HẾT MẤT GỐC khi tham gia khóa học như ví dụ bên dưới. Bài giảng sinh động, phương pháp đột phá, áp dụng thực tế, minh họa trực quan, Giảng viên giàu kinh nghiệm, tài liệu chuyên sâu được thẩm định bởi các doanh nghiệp.

DEMO MINH HỌA & LUYỆN TẬP CÁC DỰ ÁN

XỬ LÝ MẢNG NỀN TẢNG NÂNG CAO DỰ ÁN

XÂY DỰNG Ý TƯỞNG & CÀI ĐẶT THUẬT TOÁN NỀN TẢNG


DỰ ÁN QUẢN LÝ SINH VIÊN - HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - THUẬT TOÁN

DỰ ÁN QUẢN LÝ XE - HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - THUẬT TOÁN

DỰ ÁN QUẢN LÝ THƯ VIỆN - HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - THUẬT TOÁN