COMBO - BESS BUSINESS SCHOOL

2 KHÓA 299K


Khóa Học Tất Tần Tật Về Facebook Reels Mới Nhất 

Khóa 1. LEAN MBA | Lập kế hoạch kinh doanh

Khóa 2. LEAN MBA | Xây dựng Hệ thống Chiến lược Cấp cao

Khóa 3. LEAN MBA | Phân phối, Bán hàng và Truyền thông

Khóa 4. LEAN MBA | Phân phối, Bán hàng và Truyền thông

Khóa 5. LEAN MBA | Phát triển năng lực Lãnh đạo

Khóa 6. LEAN MBA | Nguồn nhân lực và tài chính doanh nghiệp

Nội Dung Khóa Học

Bài 1: Phân tích chu kỳ
Bài 2: Đồ thị nến nhật
Bài 3: Phân tích xu thế
Bài 4: Vùng kháng cự
Bài 5: Đường trung bình
Bài 6: MACD
Bài 7: RSI
Bài 8: Bollinger Bands
Bài 9: Stochastic
Bài 10: Parabolic Sars
Bài 11: Mô hình nến
Bài 12: Phân tích VNINDEX
Bài 13: PTKT Kinh nghiệm đầu tư

Khóa 2. Khoá Học Phân Tích Vĩ Mô Cơ Bản của Koliaphan

Nội Dung Khóa Học

Chương 1: Tiền mất giá
Bài 1: Kinh tế Mỹ, tiền mất giá, nợ và tài sản tăng giá
Bài 2: 4 tầng lớp trong xã hội, lạm phát và cung tiền M2
Bài 3: Mỹ ảnh hưởng đến Việt Nam như thế nào?
Chương 2: Vì sao mỗi 10 năm có 1 khủng hoảng (chỉ số vĩ mô)**
Bài 1: Vì sao mỗi 10 năm có 1 khủng hoảng
Bài 2: Dollar Index 2020 – 2022 VNindex
Bài 3: Chỉ số Vĩ mô và chu kỳ kinh tế theo công thức Ray Dalio
Bài 4: Khủng hoảng dotcom 1990-2000 Nasdaq
Bài 5: Lịch sử Ngân hàng quyền lực nhất thế giới – FED
Bài 6: Lúc nào thị trường sẽ tạo đáy? khủng hoảng năm 2008
Chương 3: Thị trường Chứng Khoán**
Bài 1: Tiềm năng TTCK
Bài 2: SPX & VNindex
Bài 3: Bầu cử giữa nhiệm kỳ tổng thống Mỹ – VNINDEX2018
Bài 4: Lạm phát 1970
Bài 5: Cách Warren Buffet đầu tư trong thời khủng hoảng
Chương 4: PNJ Phân Tích Vĩ Mô
Chương 5: Bất động Sản
Chương 6: Vàng
Chương 7: Phân Tích Kỹ Thuật

Khóa Học Tất Tần Tật Về Facebook Reels Mới Nhất

Giá bán: 50.000 

Combo 2 Khóa Học Facebook Ads Cơ Bản Đến Chuyên Sâu Cùng Brandsketer Việt Nam

99.000₫

+

Khóa Học Chân Kinh Facebook AD Break – Kiếm Tiền Từ Lượt Xem Trên Facebook Cùng Cuongug

5.550.000 

Original price was: 5.550.000₫.

199.000₫

Current price is: 199.000₫.


+

Trọn Bộ Khóa Học Quảng Cáo Facebook A-Z Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

2.400.000 

Original price was: 2.400.000₫.

100.000₫

Current price is: 100.000₫.


+

Khóa Học Kiếm Tiền Với Video Facebook Cùng Tô Hải Đoàn

4.980.000 

Original price was: 4.980.000₫.

149.000₫

Current price is: 149.000₫.


+

Khóa Học Facebook Growth Hacking – Tăng Trưởng Doanh Số ĐỘT PHÁ Từ Quảng Cáo Facebook Ads 2024

2.000.000 

Original price was: 2.000.000₫.

149.000₫

Current price is: 149.000₫.


+

Khóa Học Video Reels Facebook Mastery – Xu Hướng Bán Hàng Kiếm Tiền 2024

2.000.000 

Original price was: 2.000.000₫.

149.000₫

Current price is: 149.000₫.


+

Khóa Học Xây Dựng Profile Chuyên Nghiệp Cho Người Đi Làm Trên Facebook Và LinkedIn

800.000 

Original price was: 800.000₫.

0₫

Current price is: 0₫.


+

Khóa Học Bùng Facebook Mới Nhất Cùng Btani

999.000 

Original price was: 999.000₫.

149.000₫

Current price is: 149.000₫.


+

Khóa Học Black Facebook Ads Mới Nhất Cùng Nguyễn Duy Đông Win Media

15.000.000 

Original price was: 15.000.000₫.

199.000₫

Current price is: 199.000₫.


+

Khóa Học Facebook Ads Basic Mới Nhất

2.500.000 

Original price was: 2.500.000₫.

149.000₫

Current price is: 149.000₫.


+

Khóa Học Playbook – Framework Tối Ưu Quảng Cáo Facebook Chuyên Nghiệp

3.000.000 

Original price was: 3.000.000₫.

149.000₫

Current price is: 149.000₫.


+

Combo khóa Học Marketing Facebook Và Tiktok Ads Pro Mới Nhất Cùng DC 3 Độ Agency

22.000.000 

Original price was: 22.000.000₫.

299.000₫

Current price is: 299.000₫.


+

Khóa Học Black Ads (Chạy Bùng) Facebook Cho Thị Trường Global Mới Nhất

5.500.000 

Original price was: 5.500.000₫.

149.000₫

Current price is: 149.000₫.


+

Khóa Học 36 Tuyệt Chiêu Tối Ưu Quảng Cáo Facebook Đỉnh KAO

3.000.000 

Original price was: 3.000.000₫.

2₫

Current price is: 2₫.


+

Khóa Học Chinh Phục Reels Facebook Mới Nhất Doãn Kỷ

1.500.000 

Original price was: 1.500.000₫.

100.000₫

Current price is: 100.000₫.


+

Buổi Workshop Công Thức Ma Trận Facebook Ads Version 3 Cùng Uyên Luka

999.000 

Original price was: 999.000₫.

99.000₫

Current price is: 99.000₫.


+

Khóa Học 90 Phút Thực Hành Quảng Cáo Facebook

499.000 

Original price was: 499.000₫.

2₫


+

Khóa Học Tất Tần Tật Về Facebook Reels Mới Nhất

499.000 

Original price was: 499.000₫.

1₫

Current price is: 1₫.


+

Combo 2 Khóa Học Facebook Ads Cơ Bản Đến Chuyên Sâu Cùng Brandsketer Việt Nam

4.000.000 

Original price was: 4.000.000₫.

199.000₫

Current price is: 199.000₫.


+

Khóa Học Chân Kinh Facebook AD Break – Kiếm Tiền Từ Lượt Xem Trên Facebook Cùng Cuongug

5.550.000 

Original price was: 5.550.000₫.

199.000₫

Current price is: 199.000₫.


+

Trọn Bộ Khóa Học Quảng Cáo Facebook A-Z Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

2.400.000 

Original price was: 2.400.000₫.

100.000₫

Current price is: 100.000₫.


+

Khóa Học Kiếm Tiền Với Video Facebook Cùng Tô Hải Đoàn

4.980.000 

Original price was: 4.980.000₫.

149.000₫

Current price is: 149.000₫.


+

Khóa Học Facebook Growth Hacking – Tăng Trưởng Doanh Số ĐỘT PHÁ Từ Quảng Cáo Facebook Ads 2024

2.000.000 

Original price was: 2.000.000₫.

149.000₫

Current price is: 149.000₫.


+

Khóa Học Video Reels Facebook Mastery – Xu Hướng Bán Hàng Kiếm Tiền 2024

2.000.000 

Original price was: 2.000.000₫.

149.000₫

Current price is: 149.000₫.


+

Khóa Học Xây Dựng Profile Chuyên Nghiệp Cho Người Đi Làm Trên Facebook Và LinkedIn

800.000 

Original price was: 800.000₫.

0₫

Current price is: 0₫.


+

Khóa Học Bùng Facebook Mới Nhất Cùng Btani

999.000 

Original price was: 999.000₫.

149.000₫

Current price is: 149.000₫.


+

Khóa Học Black Facebook Ads Mới Nhất Cùng Nguyễn Duy Đông Win Media

15.000.000 

Original price was: 15.000.000₫.

199.000₫

Current price is: 199.000₫.


+

Khóa Học Facebook Ads Basic Mới Nhất

2.500.000 

Original price was: 2.500.000₫.

149.000₫

Current price is: 149.000₫.


+

Khóa Học Playbook – Framework Tối Ưu Quảng Cáo Facebook Chuyên Nghiệp

3.000.000 

Original price was: 3.000.000₫.

149.000₫

Current price is: 149.000₫.


+

Combo khóa Học Marketing Facebook Và Tiktok Ads Pro Mới Nhất Cùng DC 3 Độ Agency

22.000.000 

Original price was: 22.000.000₫.

299.000₫

Current price is: 299.000₫.


+

Khóa Học Black Ads (Chạy Bùng) Facebook Cho Thị Trường Global Mới Nhất

5.500.000 

Original price was: 5.500.000₫.

149.000₫

Current price is: 149.000₫.


+

Khóa Học 36 Tuyệt Chiêu Tối Ưu Quảng Cáo Facebook Đỉnh KAO

3.000.000 

Original price was: 3.000.000₫.

2₫

Current price is: 2₫.


+

Khóa Học Chinh Phục Reels Facebook Mới Nhất Doãn Kỷ

1.500.000 

Original price was: 1.500.000₫.

100.000₫

Current price is: 100.000₫.


+

Buổi Workshop Công Thức Ma Trận Facebook Ads Version 3 Cùng Uyên Luka

999.000 

Original price was: 999.000₫.

99.000₫

Current price is: 99.000₫.


+

Khóa Học 90 Phút Thực Hành Quảng Cáo Facebook

499.000 

Original price was: 499.000₫.

2₫+

Khóa Học Facebook Ads Căn Bản Từ A-Z Mới Nhất Của Btani

990.000 

Original price was: 990.000₫.

100.000₫

Current price is: 100.000₫.


+

Khóa Học Bí Kíp 5 Bước Viết Quảng Cáo Facebook Ra Đơn Hàng

699.000 

Original price was: 699.000₫.

1₫

Current price is: 1₫.


+

Khóa Học Google Ads Kết Hợp Chatbot Facebook – Phễu Bán Hàng Cùng Landing Pages

999.000 

Original price was: 999.000₫.

2₫

Current price is: 2₫.


+

Khóa Học Performance Content: Tối ưu nội dung quảng cáo Facebook

799.000 

Original price was: 799.000₫.

100.000₫

Current price is: 100.000₫.


+

Buổi Workshop Facebook BTani 2023

999.000 

Original price was: 999.000₫.

2₫

Current price is: 2₫.


+

Buổi Offline BigShow – Social Commerce Facebook Mới Nhất 2023 Cùng DC Group

999.999 

Original price was: 999.999₫.

0₫

Current price is: 0₫.


+

Bộ Tài Liệu Quảng Cáo Facebook Của BTANI 2023

899.000 

Original price was: 899.000₫.

100.000₫

Current price is: 100.000₫.


+

Khóa Học Vít ADS, Scale Đơn, Tối ưu quảng cáo Facebook và Vận hành shop Trương Văn Chiến

5.500.000 

Original price was: 5.500.000₫.

199.000₫

Current price is: 199.000₫.


+

Khóa Học Xây Dựng Group Facebook 2023 Từ Con Số 0 Cùng Nghĩa Lê

2.000.000 

Original price was: 2.000.000₫.

149.000₫

Current price is: 149.000₫.


+

Share Buổi Zoom Mới Nhất Của Doãn Kỷ Theo Tài Liệu Của Nền Tảng Facebook – 2023

10.000.000 

Original price was: 10.000.000₫.

2₫

Current price is: 2₫.


+

Khóa Học Trường Lưu Làm Chủ Facebook Ads Cho Người Mới Bắt Đầu 2023

7.200.000 

Original price was: 7.200.000₫.

199.000₫

Current price is: 199.000₫.


+

Cách Làm Reels Trên Nền Tảng Facebook Nghĩa Lê 2023

1.000.000 

Original price was: 1.000.000₫.

100.000₫

Current price is: 100.000₫.


+

Tối Ưu Quảng Cáo Facebook Và Tiktok (Mix) 2022 – STTT Version 3

10.000.000 

Original price was: 10.000.000₫.

149.000₫

Current price is: 149.000₫.


+

Khóa Học FACEBOOK ADS CONVERSION Nguyễn Trọng Thơ

3.950.000 

Original price was: 3.950.000₫.

100.000₫

Current price is: 100.000₫.


+

Khóa Đào Tạo Vượt Bão Facebook Ads Doãn Kỷ

8.990.000 

Original price was: 8.990.000₫.

199.000₫

Current price is: 199.000₫.


+

Khóa Học FPA Facebook ADS Pro Doãn Kỷ

9.900.000 

Original price was: 9.900.000₫.

149.000₫