️VIP1 - LẬP TRÌNH

Khóa 1 Tư duy lập trình, thuật toán, hướng đối tượng

Khóa 2 Lập trình xử lý Mảng căn bản chuyên sâu

Khóa 3 Thuật toán nền tảng qua các dự án

Khóa 4 Nền tảng lập trình hướng đối tượng

Khóa 5 Lập trình hướng đối tượng chuyên sâu


Khóa 1 - Định hướng nghề frontend - UI UX nền tảng

Khóa 2 - HTML , CSS , HTML5 ,CSS3 , Layout ,Flexbox qua 6 dự án nền tảng chuyên sâu

Khóa 3 - Thao tác căn bản cắt layout với photoshop

Khóa 4- Bootstraps and Reponsive trong thực tế

Khóa 5 - Nền tảng và chuyên sâu SASS, SCSS qua dự án thực tế

Khóa 6 - Toàn tập javascript , JS OOP , JS DOM nền tảng và chuyên sâu

Khóa 7 - Javascript ES6 nền tảng và chuyên sâu

Khóa 8 -Javascript Ajax Axios ES với API nền tảng & chuyên sâu

Khóa 9 - JQUERY nền tảng

Khóa 10 - Git - Công cụ quản lý nhóm , Mô hình scrum agile

Khóa 11 - Tổng hợp các kiến thức qua dự án Honda, Elearning Course


Khóa 1 React nền tảng qua demo dự án

Khóa 2 ReactJS chuyên sâu trên nhiều component

Khóa 3 React chuyên sâu với life cycle - React function hooks và các ứng dụng

Khóa 4 React Router & API

Khóa 5 BUILD TOÀN BỘ FRONT END DỰ ÁN ĐẶT VÉ PHIM ONLINE

Khoá 6: React update


Khóa 1- NodeJS nền tảng qua dự án TodoList

Khóa 2- Các kiến thức NodeJS thông qua dự án Weather

Khóa 3 Nền tảng, thao tác về cơ sở dữ liệu MySQL. Thực hiện tổ chức luyện cơ sở dữ liệu qua nhiều dự án

Khóa 4- Thực tế hóa cơ sở dữ liệu nâng cao với dự án Installgram

Khóa 5- ExpressJS chuyên sâu thông qua dự án Student Management

Khóa 6- NodeJS tương tác với MySQL thông qua Sequelize

Khóa 7- Express _ Sequelize thông qua dự án vé xe rẻ

Khóa 8-Các kiến thức Socket IO thông qua dự án CyberChat


Khóa 1 React nền tảng qua demo dự án

Khóa 2 ReactJS chuyên sâu trên nhiều component

Khóa 3 React chuyên sâu với life cycle - React function hooks và các ứng dụng

Khóa 4 React Router & API

Khóa 5 BUILD TOÀN BỘ FRONT END DỰ ÁN ĐẶT VÉ PHIM ONLINE

Khoá 6: React updateKhoá học HTML - CSS 21 NGÀY

Khoá học Javascript Beginner

Khoá học LÀM CHỦ JQUERY SIÊU TỐC

Khoá học RESPONSIVE MASTERY

Khoá học BOOTSTRAP AZ

Khoá học PHP

Khoá học LARAVEL PRO

Khoá học TRIỂN KHAI DỰ ÁN LÊN MẠNGKhóa 1 - React Ultimate - React.JS Cơ Bản Từ Z Đến A Cho Beginners

Khóa 2 - Redux Ultimate - Redux Siêu Dễ Cho Beginners Từ Z đến A

Khóa 3 - Git Siêu Căn Bản Cho Người Mới Bắt Đầu Từ Z Đến A

Khóa 4 - React Advance Guides - Làm Chủ Hoàn Toàn ReactJS - 19,99 $US

Khóa 5 - Souce Code & Hướng Dẫn Cài Đặt Các Dự Án Website

Khóa 6 - Kinh Nghiệm Nên Biết Khi Đi Làm Fresher Ngành CNTT

Khóa 7 - Kinh Nghiệm Đi Thực Tập Internship

Khóa 8 - Tạo Video Chuyên Nghiệp Full HD Với Camtasia

Khóa 9 - Thông Tin Chi Tiết Các Khóa Học của Hỏi Dân IT

Khóa 10 - Thực Hành Bài Test Fresher React Frontend


COMBO.11 - COMBO - ZENDVN - LƯU HẢI TRƯỜNG LÂN - ZALO 034.7872.192 


Lập trình Frontend Master 1

Lập trình Frontend Master 2

Lập trình web chuyên nghiệp với PHP LV1

Lập trình web chuyên nghiệp với PHP LV2

Lập trình web chuyên nghiệp với PHP LV3

Học lập trình Android

Học Zend 2x

Lập trình Angular 2

Lập trình Chrome Extension

Lập trình Java

Lập trình jQuery

Lập trình Laravel

Lập trình Phalcon Framework - Video tự học Phalcon

Lập trình PHP - Level 1

Lập trình PHP - Level 2

Lập trình Python cơ bản

Lập trình TypeScript

Lập trình VueJS

Lập trình Zend Framework - Video Zend Framework 2

Tự Học Lập trình PHP

Tự học NoSQL - MongoDB

Tự học SQL - Ngôn ngữ SQL


COMBO.17 - [APTECH][ĐÀ NẴNG] Lập trình web với React, Nodejs, MongoDB, ExpressJS - 99K