Khóa Học Phương Pháp SMC Cùng Makie FX


Khóa Học Phương Pháp SMC Cùng Makie FX - 199k

Khóa Học Phương Pháp SMC Cùng Makie FX

Giá: 6.5000.000      199.000 

Thời lượng 16 Buổi

 Sở hữu khóa học Trọn đời

Share Khóa Học Phương Pháp SMC – Makie FX là khóa học chia sẻ kinh nghiệm về thị trường, giúp các bạn hiểu hơn về các kỹ năng Market Structure, Origin Order Block , Cách xác định Key,… 

Nội Dung Khóa Học

01 Lesson 1 Market Structure
02 Giải đáp về Market Structure
03 Leson 2 Liquidity, Key MS, Order Block
04 Giải đáp Liquidity, Order Block and Review
05 Trend Follwing Max Pain Level
06 Giải đáp về Order Block
07 Chia sẻ về Origin Order Block
08 Lesson 3 Điểm yếu và cách giao dịch với Order Block
09 Liquidity Gap, Impulsive Move
10 Lesson 4 Origin Order Block & Key Level
11 Lesson 05 Candlestick Patterns
12 Top Down Analysis, Mark Key Level
13 Cách xác định Key S R by Mackie FX
14 Key Level, Top Down Analysis by Mackie FX
15 Lesson 6 Tổng hợp Module 1,2 Trading System Ryan Luu
16 Xây dựng Hệ thống giao dịch và Backtest by Jason T
17 Extra Class2 FTA, Mô hình Quasimodo Jason T & Mackie FX
18 Lesson 07 Bull Bear Trap for Swing Trading and Intraday Anthony’s Edge
19 Lesson 8 Ôn tập về Bull Bear Trap
20 Risk Management Jason T