COMBO - TIẾNG ANH ALEXD

➽ Giá full bộ: 4.999.000đ. Đang khuyến mãi chỉ hôm nay 199.000đ

➽ Học phí: Chỉ đóng 1 lần duy nhất, học TRỌN ĐỜI

➽ Update: Khóa học được upload các khóa mới đến MÃI MÃI.

➽ Thời gian học: Thời gian học là VĨNH VIỄN

➽ Hình thức học: Học online trên máy tính, điện thoại,... MỌI THIẾT BỊ 

🔖THÔNG TIN COMBO KHÓA HỌC

️🎯️Khóa 1. Khoá học tiếng anh toàn diện

️🎯️Khóa 2. Khoá học tiếng anh từ căn bản

🔖LINK HỌC CHÍNH THỨC COMBO KHÓA HỌC