COMBO BRANDCAMP.ASIA


➽ Giá full bộ: 499.000đ. Đang khuyến mãi chỉ hôm nay 299.000đ

➽ Học phí: Chỉ đóng 1 lần duy nhất, học TRỌN ĐỜI

➽ Update: Khóa học được upload các khóa mới đến MÃI MÃI.

➽ Thời gian học: Thời gian học là VĨNH VIỄN

➽ Hình thức học: Học online trên máy tính, điện thoại,... MỌI THIẾT BỊ 

DANH SÁCH KHÓA HỌC CÓ TRONG COMBO

️🏆 Nhóm A. Các khóa Update 2023

️🏆 Nhóm 01. Nguyễn Khắc Long (37 khóa)

01. Nguyễn Khắc Long

Nhấn vào mũi tên để xổ danh sách xuống 

✅ Khóa 01 - Cân bằng Công việc và Cuộc sống

✅ Khóa 02 - Chiến lược Hoạch định Mục tiêu

✅ Khóa 03 - Chiến thắng Những Đòn tâm lý trong Bán hàng

✅ Khóa 04 - Copy-selling: Bán hàng Thu hút bằng Ngòi bút

✅ Khóa 05 - Cuộc sống Lý tưởng

✅ Khóa 06 - Expert-selling: Bán hàng như một chuyên gia

✅ Khóa 07 - Hệ thống hóa những nhiệm vụ trọng yếu

✅ Khóa 08 - Leadership Fundamentals: Xây dựng Nền tảng lãnh đạo

✅ Khóa 09 - Quản lý Đa nhiệm

✅ Khóa 10 - Mở khóa Nhu cầu & Bán Giải pháp

✅ Khóa 11 - Negotiation: Thương lượng cùng thắng bằng ý tưởng thứ 3

✅ Khóa 12 - Nhận diện Khách hàng & Nuôi dưỡng Quan hệ

✅ Khóa 13 - Phát triển Sự nghiệp

✅ Khóa 14 - Price-selling: Vượt qua mọi trở ngại về giá

✅ Khóa 15 - Sales Compensation: Lên chiến lược lương thưởng thông minh

✅ Khóa 16 - Sales Performance: Tuyển dụng & Quản lý Hiệu suất

✅ Khóa 17 - Sales Training & Supervision: Huấn luyện & Giám sát đội ngũ

✅ Khóa 18 - Sales Values & Target: Quản trị Mục tiêu & Tăng trưởng

✅ Khóa 19 - Story-selling: Lôi cuốn khách hàng bằng câu chuyện

✅ Khóa 20 - Tối đa hóa Năng suất làm việc

✅ Khóa 21 - Tối đa Lợi nhuận từ Bán lại & Truyền miệng

✅ Khóa 22 - Tổng quan về Hiệu suất

✅ Khóa 23 - Truyền đạt Rõ ràng

✅ Khóa 24 - Ủy quyền Hiệu quả

✅ Khóa 25 - Vượt qua Từ chối & Chốt Sales hiệu quả

✅ Khóa 26 - Xây dựng Kế hoạch thông minh

✅ Khóa 27 - Quản lý Đa nhiệm

✅ Khóa 28 - Leading Yourself: Lãnh đạo Bản thân

✅ Khóa 29 - Lãnh đạo Tình huống theo DISC

✅ Khóa 30 - Truyền Cảm hứng & Gắn kết Đội ngũ

✅ Khóa 31 - Leadership Pyramid: Hình thành Kim tự tháp lãnh đạo

✅ Khóa 32 - Leading Team: Dẫn dắt Đội ngũ

✅ Khóa 33 - Leadership Philosophy: Phát triển Triết lý lãnh đạo

✅ Khóa 34 - Huấn luyện Lãnh đạo kế thừa

✅ Khóa 35 - Leading Organization: Chuyển hoá Doanh nghiệp

✅ Khóa 36 - Leadership Pyramid: Hình thành Kim tự tháp lãnh đạo

✅ Khóa 37 - Tư duy lãnh đạo

️🏆 Nhóm 02. Nguyễn Quang Hiệp (18 khóa)

02. Nguyễn Quang Hiệp

️🏆 Nhóm 03. Thái Thùy Anh (7 khóa)

03. Thái Thùy Anh

✅ Khóa 01 - Brand KPI: Đặt mục tiêu cho Thương hiệu

✅ Khóa 02 - Brand Talk: Làm Marketing ở Mỹ có gì khác ở Việt Nam?

✅ Khóa 03 - Quy trình Khám phá Insight 3-D

✅ Khóa 04 - The first 6 weeks: 6 tuần đầu tiên của Brand Manager (Phần 1)

✅ Khóa 05 - The first 6 weeks: 6 tuần đầu tiên của Brand Manager (Phần 2)

✅ Khóa 06 - The first 6 weeks: 6 tuần đầu tiên của Brand Manager (Phần 3)

✅ Khóa 07 - Truyền thông Thương hiệu Tổng lực: Integrated Brand Communication

️🏆 Nhóm 04. Huỳnh Vĩnh Sơn (6 khóa)

04. Huỳnh Vĩnh Sơn

✅ Khóa 01 - Câu Chốt Hạ

✅ Khóa 02 - Tưởng Là Có Ý (Ideas & Concept)

✅ Khóa 03 - Bách Khoa Toàn Print

✅ Khóa 04 - Break into Advertising

✅ Khóa 05 - Kể Chuyện 360

✅ Khóa 06 - Sáng tạo "Lưu manh" (Twisted Minds)

️🏆 Nhóm 05. Đỗ Duy Thanh (4 khóa)

05. Đỗ Duy Thanh

✅ DDT.01 - 9P of Restaurant Management: 9P trong Quản trị Nhà hàng (Phần 1)

✅ DDT.02 - 9P of Restaurant Management: 9P trong Quản trị Nhà hàng (Phần 2)

✅ DDT.03 - 9P of Restaurant Management: 9P trong Quản trị Nhà hàng (Phần 3)

✅ DDT.04 - Kick-Start Your Beverage Business: Khởi nghiệp Kinh doanh Đồ uống (P1)

️🏆 Nhóm 06. Đào Trọng Lượng (2 khóa)

06. Đào Trọng Lượng

✅ DTL.01 - Foundation of Trade Marketing

✅ DTL.02 - Actionable In-Store Marketing

️🏆 Nhóm 07. Nguyễn Hải Minh (4 khóa)

07. Nguyễn Hải Minh

✅ NHM.01 - Web Analytics: Phân tích Dữ liệu Website

✅ NHM.02 - Website Development: Từ Hoạch định đến Thực thi

✅ NHM.03 - Digital Audit: Kiểm định Kỹ thuật số

✅ NHM.04 - Content Marketing Planning: Hoạch định Nội dung thông minh

️🏆 Nhóm 08. Vũ Thế Anh (2 khóa)

08. Vũ Thế Anh

✅ NHM.01 - Media-Mix KPI: Đặt mục tiêu cho các Kênh truyền thông

✅ NHM.02 - Digital Display Ads: Quảng cáo Hiển thị


️🏆 Nhóm 09. Các giảng viên khác (135 khóa)

Nhấn để xem danh sách

✅ Khóa 01 - 1 - Passport to Marketing - Season 1: Client or Agency?

✅ Khóa 02 - 3 - Viral Marketing (by PhinDeli)

✅ Khóa 03 - 4 - 2020 Vision (Series 2): Viễn cảnh mới của Quảng cáo TV

✅ Khóa 04 - 5 - 2020 Vision (Series 1): Tương lai của Quảng cáo TV

✅ Khóa 05 - 6. 2020 Vision (Series 3): Thế hệ Marketing mới

✅ Khóa 06 - 8 - 7 lăng kính Thấu hiểu Người tiêu dùng

✅ Khóa 07 - 10. Foundation of Digital Marketing

✅ Khóa 08 - 15. Kỹ năng mềm của Harvard

✅ Khóa 09 - 16 - Event Planning (Part 1) Pre-event

✅ Khóa 10 - 17 - Brand Positioning: Định Vị Thương Hiệu - Brand Camp

✅ Khóa 11 - 18 - Sáng tạo "Lưu manh" (Twisted Minds)

✅ Khóa 12 - 19 - Bring Ideas to Life: Print-ad Production

✅ Khóa 13 - 21 - Quy trình Khám phá Insight 3-D

✅ Khóa 14 - 22 - Tưởng Là Có Ý ( Ideas & Concept)

✅ Khóa 15 - 24 - Khám phá Thế giới Quảng cáo TVC

✅ Khóa 16 - 25 - Brand KPI: Đặt mục tiêu cho Thương hiệu

✅ Khóa 17 - 26. Brand Portfolio Strategy

✅ Khóa 18 - 27 - Account vs Designer: Phản hồi thiết kế hiệu quả

✅ Khóa 19 - 28 - Consumer & Market Segmentation Phân khúc Nhu cầu và Thị trường

✅ Khóa 20 - 29. Giải mã Người tiêu dùng bằng Nghiên cứu Định tính

✅ Khóa 21 - 30. Packaging Development Phát triển Bao bì chuẩn Marketing

✅ Khóa 22 - 31 - The first 6 weeks 6 tuần đầu tiên của Brand Manager (Phần 1)

✅ Khóa 23 - 32 - The Account Story Những câu chuyện xương máu nghề Account

✅ Khóa 24 - The first 6 weeks: 6 tuần đầu tiên của Brand Manager (Phần 2)

✅ Khóa 25 - 34 - Vietnam Media Landscape Tổng quan ngành Truyền thông Việt Nam

✅ Khóa 26 - 35 - The first 6 weeks: 6 tuần đầu tiên của Brand Manager (Phần 3)

✅ Khóa 27 - 36 - 360 độ Thấu hiểu Người tiêu dùng

✅ Khóa 28 - 37 - Retail Audit: Hướng dẫn đọc hiểu Báo cáo Đo lường Bán lẻ

✅ Khóa 29 - 39. Dắt Túi 5 Công Thức Sản Xuất Ý Tưởng - Trân Diệp

✅ Khóa 30 - 41. Diễn đàn Doanh Nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao và Khởi nghiệp

✅ Khóa 31 - 42 - New Product Development: Hoạch định Phát triển Sản phẩm mới

✅ Khóa 32 - 44. Bookaholic #1: Chết vì cái thái độ

✅ Khóa 33 - 46. Account Management 101 - All Basics

✅ Khóa 34 - 47. Kể Chuyện 360

✅ Khóa 35 - 48. Creative Evaluation - A2B

✅ Khóa 36 - 51 - Pitch To Win - Trân Diệp

✅ Khóa 37 - 52. Foundation of Market Research

✅ Khóa 38 - 53. 22 Nguyên tắc cơ bản Tiếp thị thương hiệu

✅ Khóa 39 - 54. Định vị cho Start-up & SME

✅ Khóa 40 - 55. Vietnam Market & Consumer Landscape 2017

✅ Khóa 41 - 56. Brand Essentials for Growth (Workshop Recap)

✅ Khóa 42 - 57. Managing Up and Across: Kỹ năng Làm việc với Cấp trên và Đồng nghiệp

✅ Khóa 43 - 58. Bookaholic #2: Quảng cáo không nói láo

✅ Khóa 44 - 59. Creative Director Ads Pick - Những Quảng Cáo Hay Do Giám Đốc Sáng Tạo Bình Chọn

✅ Khóa 45 - 60 - B&B Journey From Brief to Briefing

✅ Khóa 46 - 61. Tổng quan về Hiệu suất

✅ Khóa 47 - 62. Chiến lược Hoạch định Mục tiêu

✅ Khóa 48 - 63. Hệ thống hóa những nhiệm vụ trọng yếu

✅ Khóa 49 - 64. Xây dựng Kế hoạch thông minh

✅ Khóa 50 - 65. Tối đa hóa Năng suất làm việc

✅ Khóa 51 - 66. Truyền thông Thương hiệu Tổng lực Integrated Brand Communication

✅ Khóa 52 - 67. Pricing Strategy Chiến lược Định giá

✅ Khóa 53 - 68. Bookaholic #3: Tiếp thị 4.0

✅ Khóa 54 - 70. Cân bằng Công việc và Cuộc sống

✅ Khóa 55 - 71. Bookaholic #4: Ngấu nghiến nghiền ngẫm bộ sách Dave Trott

✅ Khóa 56 - 72. Quản lý Đa nhiệm

✅ Khóa 57 - 73. Ủy quyền Hiệu quả

✅ Khóa 58 - 74. Brand Health Check: Hướng dẫn đọc hiểu Báo cáo đo lường Sức khỏe Thương hiệu

✅ Khóa 59 - 75. Truyền đạt Rõ ràng

✅ Khóa 60 - 76. Phát triển Sự nghiệp

✅ Khóa 61 - 77. Principles of IMC: Những nguyên lý Truyền thông Tổng hợp

✅ Khóa 62 - 79. Cuộc sống Lý tưởng

✅ Khóa 63 - 80. Actionable In-Store Marketing

✅ Khóa 64 - 81. Digital Audit: Kiểm định Kỹ thuật số

✅ Khóa 65 - 82. Brand Activation Kích hoạt Thương hiệu

✅ Khóa 66 - 83. Bookaholic #5: Business Model Generation – Tạo lập mô hình kinh doanh

✅ Khóa 67 - 84. Chiến thắng Những Đòn tâm lý trong Bán hàng

✅ Khóa 68 - 85 - Nhận diện Khách hàng & Nuôi dưỡng Quan hệ

✅ Khóa 69 - 86 - Mở khóa Nhu cầu & Bán Giải pháp

✅ Khóa 70 - 87. Copy-selling Bán hàng Thu hút bằng Ngòi bút

✅ Khóa 71 - 88 - Vượt qua Từ chối & Chốt Sales hiệu quả

✅ Khóa 72 - 89. Discovering Insights for Growth & Innovation

✅ Khóa 73 - 90. Effective Consumer Promotion: Tổ chức Khuyến mại Hiệu quả

✅ Khóa 74 - 91 - Consumer Panel: Hướng dẫn đọc hiểu báo cáo nghiên cứu Hành vi Người tiêu dùng

✅ Khóa 75 - 92. Foundation of PR & Corporate Communication

✅ Khóa 76 - 95. Media-Mix KPI Đặt mục tiêu cho các Kênh truyền thông

✅ Khóa 77 - 96. Principles of Hospitality Marketing (ok)

✅ Khóa 78 - 97. Communication@Work Nâng cao Năng lực Giao tiếp Hiệu quả nơi Công sở

✅ Khóa 79 - 99. Tối đa Lợi nhuận từ Bán lại & Truyền miệng - Trân Diệp

✅ Khóa 80 - 100. Tăng trưởng cùng Zalo

✅ Khóa 81 - 101. Consumers of Tomorrow

✅ Khóa 82 - 102. Story-selling Lôi cuốn khách hàng bằng câu chuyện

✅ Khóa 83 - 103 - Expert-selling: Bán hàng như một chuyên gia

✅ Khóa 84 - 104 - Price-selling: Vượt qua mọi trở ngại về giá

✅ Khóa 85 - 105 - Negotiation: Thương lượng cùng thắng bằng ý tưởng thứ 3

✅ Khóa 86 - 106. 9P of Restaurant Management 9P trong Quản trị Nhà hàng (Phần 1)

✅ Khóa 87 - 108 - 9P of Restaurant Management 9P trong Quản trị Nhà hàng (Phần 2)

✅ Khóa 88 - 109. Foundation of Brand Building: Nền tảng Xây dựng Thương hiệu

✅ Khóa 89 - 107. Sales Values & Target Quản trị Mục tiêu & Tăng trưởng

✅ Khóa 90 - 110. Sales Compensation Lên chiến lược lương thưởng thông minh

✅ Khóa 91 - 111. Out-of-Home Quảng cáo ngoài trời

✅ Khóa 92 - 112 - Sales Performance Tuyển dụng & Quản lý Hiệu suất

✅ Khóa 93 - 113. Sales Training & Supervision Huấn luyện & Giám sát đội ngũ (thiếu)

✅ Khóa 94 - 13. Thấu hiểu Tiếp thị Di động - Trân Diệp

✅ Khóa 95 - 23. Modern Marketing

✅ Khóa 96 - 43. Programmatic Advertising

✅ Khóa 97 - 45 - Brand Naming Phương pháp sáng tạo Tên thương hiệu - Trân Diệp

✅ Khóa 98 - 69. 21 Ý Tưởng Phim Quảng Cáo Viral Clip

✅ Khóa 99 - 116. Câu Chốt Hạ

✅ Khóa 100 - 117 - Segmentation for Business Growth: Phân khúc Thị trường để Tăng trưởng Kinh doanh

✅ Khóa 101 - 120 - Digital Display Ads: Quảng cáo Hiển thị

✅ Khóa 102 - 121. Route to Market: Thiết kế, Vận hành và Tối ưu Hệ thống Phân phối

✅ Khóa 103 - 122 - Brand Marketing Plan: Lập kế hoạch Brand Marketing (Phần 1)

✅ Khóa 104 - 123. Brand Marketing Plan Lập kế hoạch Brand Marketing (Phần 2)

✅ Khóa 105 - 124 - Brand Marketing Plan: Lập kế hoạch Brand Marketing (Phần 3)

✅ Khóa 106 - 125 - PR Plan & Media Relations Management - Học thử

✅ Khóa 107 - 126 - Quantitative Research: Nghiên cứu Định lượng trong Quyết định Kinh doanh

✅ Khóa 108 - 127. Influencer Marketing: Tiếp thị qua Người ảnh hưởng

✅ Khóa 109 - 129. Brand Talk: Làm Marketing ở Mỹ có gì khác ở Việt Nam?

✅ Khóa 110 - 130. Google Ads Search 101 Cơ bản về Google Ads Search

✅ Khóa 111 - 131. The Future of Retail 2019

✅ Khóa 112 - 132 - Brand Positioning Strategy Design: Thiết kế Chiến lược Định vị

✅ Khóa 113 - 133. Re-think CSR

✅ Khóa 114 - 135 - Portfolio Strategy Design: Thiết kế Chiến lược Danh mục

✅ Khóa 116 - 136 - Tối ưu doanh thu với Tiếp thị liên kết dành cho Người bán trên Shopee

✅ Khóa 117 - 137 - Leadership Fundamentals: Xây dựng Nền tảng lãnh đạo

✅ Khóa 118 - 141 - Digital Performance Marketing: Tối ưu để tăng trưởng - Học thử

✅ Khóa 119 - 114 - 9P of Restaurant Management: 9P trong Quản trị Nhà hàng (Phần 3) - Học thử

✅ Khóa 120 - 49 - Foundation of Trade Marketing - Học thử

✅ Khóa 121 - 115. Website Development Từ Hoạch định đến Thực thi - Học thử

✅ Khóa 122 - 40. Kỹ thuật đặt câu hỏi đào sâu Insight - Học thử

✅ Khóa 123 - 134. Web Analytics: Phân tích Dữ liệu Website

✅ Khóa 124 - 98 - New Product Development for SME & Startup

✅ Khóa 125 - 151 - Content Marketing Planning: Hoạch định Nội dung thông minh

✅ Khóa 126 - 128 - Public Speaking: Thuyết trình Chuyên nghiệp

✅ Khóa 127 - Kick-Start Your Beverage Business: Khởi nghiệp Kinh doanh Đồ uống (P1)

✅ Khóa 128 - 139. Leadership Pyramid: Hình thành Kim tự tháp lãnh đạo

✅ Khóa 129 - Leading Yourself: Lãnh đạo Bản thân

✅ Khóa 130 - Truyền Cảm Hứng & Gắn Kết Đội Ngũ

✅ Khóa 131 - 148 - Leading Organization: Chuyển hoá Doanh nghiệp

✅ Khóa 132 - 154 - Huấn luyện Lãnh đạo kế thừa

✅ Khóa 133 - 145 - Brand Marketing Finance: Tài chính ứng dụng trong Brand Marketing

✅ Khóa 134 - 159 - Into the Fashion World Nhập môn Thời trang

✅ Khóa 135 - 128 - Public Speaking Thuyết trình Chuyên nghiệp

Danh sách khóa học Brand Activation

Gamification Marketing: Xây dựng kế hoạch Gamification Marketing chuẩn chỉnh

Nguyễn Thành Long

599,000đ

Effective Consumer Promotion: Tổ chức Khuyến mại Hiệu quả

Nguyễn Quang Hiệp

599,000đ

Brand Activation: Kích hoạt Thương hiệu

Nguyễn Quang Hiệp

799,000đ

Danh sách khóa học Brand Communication

Danh sách khóa học Brand Innovation

Danh sách khóa học Brand Planning

 Trailer 

Brand Portfolio Strategy

Nguyễn Quang Hiệp

699,000đ


Hình ảnh minh họa - COMBO KHÓA HỌC