COMBO BRANDCAMP.ASIA


➽ Giá full bộ: 499.000đ. Đang khuyến mãi chỉ hôm nay 299.000đ

➽ Học phí: Chỉ đóng 1 lần duy nhất, học TRỌN ĐỜI

➽ Update: Khóa học được upload các khóa mới đến MÃI MÃI.

➽ Thời gian học: Thời gian học là VĨNH VIỄN

➽ Hình thức học: Học online trên máy tính, điện thoại,... MỌI THIẾT BỊ 

DANH SÁCH KHÓA HỌC CÓ TRONG COMBO

️🏆 Nhóm A. Các khóa Update 2023

️🏆 Nhóm 01. Nguyễn Khắc Long (37 khóa)

01. Nguyễn Khắc Long

Nhấn vào mũi tên để xổ danh sách xuống 

✅ Khóa 01 - Cân bằng Công việc và Cuộc sống

✅ Khóa 02 - Chiến lược Hoạch định Mục tiêu

✅ Khóa 03 - Chiến thắng Những Đòn tâm lý trong Bán hàng

✅ Khóa 04 - Copy-selling: Bán hàng Thu hút bằng Ngòi bút

✅ Khóa 05 - Cuộc sống Lý tưởng

✅ Khóa 06 - Expert-selling: Bán hàng như một chuyên gia

✅ Khóa 07 - Hệ thống hóa những nhiệm vụ trọng yếu

✅ Khóa 08 - Leadership Fundamentals: Xây dựng Nền tảng lãnh đạo

✅ Khóa 09 - Quản lý Đa nhiệm

✅ Khóa 10 - Mở khóa Nhu cầu & Bán Giải pháp

✅ Khóa 11 - Negotiation: Thương lượng cùng thắng bằng ý tưởng thứ 3

✅ Khóa 12 - Nhận diện Khách hàng & Nuôi dưỡng Quan hệ

✅ Khóa 13 - Phát triển Sự nghiệp

✅ Khóa 14 - Price-selling: Vượt qua mọi trở ngại về giá

✅ Khóa 15 - Sales Compensation: Lên chiến lược lương thưởng thông minh

✅ Khóa 16 - Sales Performance: Tuyển dụng & Quản lý Hiệu suất

✅ Khóa 17 - Sales Training & Supervision: Huấn luyện & Giám sát đội ngũ

✅ Khóa 18 - Sales Values & Target: Quản trị Mục tiêu & Tăng trưởng

✅ Khóa 19 - Story-selling: Lôi cuốn khách hàng bằng câu chuyện

✅ Khóa 20 - Tối đa hóa Năng suất làm việc

✅ Khóa 21 - Tối đa Lợi nhuận từ Bán lại & Truyền miệng

✅ Khóa 22 - Tổng quan về Hiệu suất

✅ Khóa 23 - Truyền đạt Rõ ràng

✅ Khóa 24 - Ủy quyền Hiệu quả

✅ Khóa 25 - Vượt qua Từ chối & Chốt Sales hiệu quả

✅ Khóa 26 - Xây dựng Kế hoạch thông minh

✅ Khóa 27 - Quản lý Đa nhiệm

✅ Khóa 28 - Leading Yourself: Lãnh đạo Bản thân

✅ Khóa 29 - Lãnh đạo Tình huống theo DISC

✅ Khóa 30 - Truyền Cảm hứng & Gắn kết Đội ngũ

✅ Khóa 31 - Leadership Pyramid: Hình thành Kim tự tháp lãnh đạo

✅ Khóa 32 - Leading Team: Dẫn dắt Đội ngũ

✅ Khóa 33 - Leadership Philosophy: Phát triển Triết lý lãnh đạo

✅ Khóa 34 - Huấn luyện Lãnh đạo kế thừa

✅ Khóa 35 - Leading Organization: Chuyển hoá Doanh nghiệp

✅ Khóa 36 - Leadership Pyramid: Hình thành Kim tự tháp lãnh đạo

✅ Khóa 37 - Tư duy lãnh đạo

️🏆 Nhóm 02. Nguyễn Quang Hiệp (18 khóa)

02. Nguyễn Quang Hiệp

️🏆 Nhóm 03. Thái Thùy Anh (7 khóa)

03. Thái Thùy Anh

✅ Khóa 01 - Brand KPI: Đặt mục tiêu cho Thương hiệu

✅ Khóa 02 - Brand Talk: Làm Marketing ở Mỹ có gì khác ở Việt Nam?

✅ Khóa 03 - Quy trình Khám phá Insight 3-D

✅ Khóa 04 - The first 6 weeks: 6 tuần đầu tiên của Brand Manager (Phần 1)

✅ Khóa 05 - The first 6 weeks: 6 tuần đầu tiên của Brand Manager (Phần 2)

✅ Khóa 06 - The first 6 weeks: 6 tuần đầu tiên của Brand Manager (Phần 3)

✅ Khóa 07 - Truyền thông Thương hiệu Tổng lực: Integrated Brand Communication

️🏆 Nhóm 04. Huỳnh Vĩnh Sơn (6 khóa)

04. Huỳnh Vĩnh Sơn

✅ Khóa 01 - Câu Chốt Hạ

✅ Khóa 02 - Tưởng Là Có Ý (Ideas & Concept)

✅ Khóa 03 - Bách Khoa Toàn Print

✅ Khóa 04 - Break into Advertising

✅ Khóa 05 - Kể Chuyện 360

✅ Khóa 06 - Sáng tạo "Lưu manh" (Twisted Minds)

️🏆 Nhóm 05. Đỗ Duy Thanh (4 khóa)

05. Đỗ Duy Thanh

✅ DDT.01 - 9P of Restaurant Management: 9P trong Quản trị Nhà hàng (Phần 1)

✅ DDT.02 - 9P of Restaurant Management: 9P trong Quản trị Nhà hàng (Phần 2)

✅ DDT.03 - 9P of Restaurant Management: 9P trong Quản trị Nhà hàng (Phần 3)

✅ DDT.04 - Kick-Start Your Beverage Business: Khởi nghiệp Kinh doanh Đồ uống (P1)

️🏆 Nhóm 06. Đào Trọng Lượng (2 khóa)

06. Đào Trọng Lượng

✅ DTL.01 - Foundation of Trade Marketing

✅ DTL.02 - Actionable In-Store Marketing

️🏆 Nhóm 07. Nguyễn Hải Minh (4 khóa)

07. Nguyễn Hải Minh

✅ NHM.01 - Web Analytics: Phân tích Dữ liệu Website

✅ NHM.02 - Website Development: Từ Hoạch định đến Thực thi

✅ NHM.03 - Digital Audit: Kiểm định Kỹ thuật số

✅ NHM.04 - Content Marketing Planning: Hoạch định Nội dung thông minh

️🏆 Nhóm 08. Vũ Thế Anh (2 khóa)

08. Vũ Thế Anh

✅ NHM.01 - Media-Mix KPI: Đặt mục tiêu cho các Kênh truyền thông

✅ NHM.02 - Digital Display Ads: Quảng cáo Hiển thị


️🏆 Nhóm 09. Các giảng viên khác (135 khóa)

Nhấn để xem danh sách

✅ Khóa 01 - 1 - Passport to Marketing - Season 1: Client or Agency?

✅ Khóa 02 - 3 - Viral Marketing (by PhinDeli)

✅ Khóa 03 - 4 - 2020 Vision (Series 2): Viễn cảnh mới của Quảng cáo TV

✅ Khóa 04 - 5 - 2020 Vision (Series 1): Tương lai của Quảng cáo TV

✅ Khóa 05 - 6. 2020 Vision (Series 3): Thế hệ Marketing mới

✅ Khóa 06 - 8 - 7 lăng kính Thấu hiểu Người tiêu dùng

✅ Khóa 07 - 10. Foundation of Digital Marketing

✅ Khóa 08 - 15. Kỹ năng mềm của Harvard

✅ Khóa 09 - 16 - Event Planning (Part 1) Pre-event

✅ Khóa 10 - 17 - Brand Positioning: Định Vị Thương Hiệu - Brand Camp

✅ Khóa 11 - 18 - Sáng tạo "Lưu manh" (Twisted Minds)

✅ Khóa 12 - 19 - Bring Ideas to Life: Print-ad Production

✅ Khóa 13 - 21 - Quy trình Khám phá Insight 3-D

✅ Khóa 14 - 22 - Tưởng Là Có Ý ( Ideas & Concept)

✅ Khóa 15 - 24 - Khám phá Thế giới Quảng cáo TVC

✅ Khóa 16 - 25 - Brand KPI: Đặt mục tiêu cho Thương hiệu

✅ Khóa 17 - 26. Brand Portfolio Strategy

✅ Khóa 18 - 27 - Account vs Designer: Phản hồi thiết kế hiệu quả

✅ Khóa 19 - 28 - Consumer & Market Segmentation Phân khúc Nhu cầu và Thị trường

✅ Khóa 20 - 29. Giải mã Người tiêu dùng bằng Nghiên cứu Định tính

✅ Khóa 21 - 30. Packaging Development Phát triển Bao bì chuẩn Marketing

✅ Khóa 22 - 31 - The first 6 weeks 6 tuần đầu tiên của Brand Manager (Phần 1)

✅ Khóa 23 - 32 - The Account Story Những câu chuyện xương máu nghề Account

✅ Khóa 24 - The first 6 weeks: 6 tuần đầu tiên của Brand Manager (Phần 2)

✅ Khóa 25 - 34 - Vietnam Media Landscape Tổng quan ngành Truyền thông Việt Nam

✅ Khóa 26 - 35 - The first 6 weeks: 6 tuần đầu tiên của Brand Manager (Phần 3)

✅ Khóa 27 - 36 - 360 độ Thấu hiểu Người tiêu dùng

✅ Khóa 28 - 37 - Retail Audit: Hướng dẫn đọc hiểu Báo cáo Đo lường Bán lẻ

✅ Khóa 29 - 39. Dắt Túi 5 Công Thức Sản Xuất Ý Tưởng - Trân Diệp

✅ Khóa 30 - 41. Diễn đàn Doanh Nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao và Khởi nghiệp

✅ Khóa 31 - 42 - New Product Development: Hoạch định Phát triển Sản phẩm mới

✅ Khóa 32 - 44. Bookaholic #1: Chết vì cái thái độ

✅ Khóa 33 - 46. Account Management 101 - All Basics

✅ Khóa 34 - 47. Kể Chuyện 360

✅ Khóa 35 - 48. Creative Evaluation - A2B

✅ Khóa 36 - 51 - Pitch To Win - Trân Diệp

✅ Khóa 37 - 52. Foundation of Market Research

✅ Khóa 38 - 53. 22 Nguyên tắc cơ bản Tiếp thị thương hiệu

✅ Khóa 39 - 54. Định vị cho Start-up & SME

✅ Khóa 40 - 55. Vietnam Market & Consumer Landscape 2017

✅ Khóa 41 - 56. Brand Essentials for Growth (Workshop Recap)

✅ Khóa 42 - 57. Managing Up and Across: Kỹ năng Làm việc với Cấp trên và Đồng nghiệp

✅ Khóa 43 - 58. Bookaholic #2: Quảng cáo không nói láo

✅ Khóa 44 - 59. Creative Director Ads Pick - Những Quảng Cáo Hay Do Giám Đốc Sáng Tạo Bình Chọn

✅ Khóa 45 - 60 - B&B Journey From Brief to Briefing

✅ Khóa 46 - 61. Tổng quan về Hiệu suất

✅ Khóa 47 - 62. Chiến lược Hoạch định Mục tiêu

✅ Khóa 48 - 63. Hệ thống hóa những nhiệm vụ trọng yếu

✅ Khóa 49 - 64. Xây dựng Kế hoạch thông minh

✅ Khóa 50 - 65. Tối đa hóa Năng suất làm việc

✅ Khóa 51 - 66. Truyền thông Thương hiệu Tổng lực Integrated Brand Communication

✅ Khóa 52 - 67. Pricing Strategy Chiến lược Định giá

✅ Khóa 53 - 68. Bookaholic #3: Tiếp thị 4.0

✅ Khóa 54 - 70. Cân bằng Công việc và Cuộc sống

✅ Khóa 55 - 71. Bookaholic #4: Ngấu nghiến nghiền ngẫm bộ sách Dave Trott

✅ Khóa 56 - 72. Quản lý Đa nhiệm

✅ Khóa 57 - 73. Ủy quyền Hiệu quả

✅ Khóa 58 - 74. Brand Health Check: Hướng dẫn đọc hiểu Báo cáo đo lường Sức khỏe Thương hiệu

✅ Khóa 59 - 75. Truyền đạt Rõ ràng

✅ Khóa 60 - 76. Phát triển Sự nghiệp

✅ Khóa 61 - 77. Principles of IMC: Những nguyên lý Truyền thông Tổng hợp

✅ Khóa 62 - 79. Cuộc sống Lý tưởng

✅ Khóa 63 - 80. Actionable In-Store Marketing

✅ Khóa 64 - 81. Digital Audit: Kiểm định Kỹ thuật số

✅ Khóa 65 - 82. Brand Activation Kích hoạt Thương hiệu

✅ Khóa 66 - 83. Bookaholic #5: Business Model Generation – Tạo lập mô hình kinh doanh

✅ Khóa 67 - 84. Chiến thắng Những Đòn tâm lý trong Bán hàng

✅ Khóa 68 - 85 - Nhận diện Khách hàng & Nuôi dưỡng Quan hệ

✅ Khóa 69 - 86 - Mở khóa Nhu cầu & Bán Giải pháp

✅ Khóa 70 - 87. Copy-selling Bán hàng Thu hút bằng Ngòi bút

✅ Khóa 71 - 88 - Vượt qua Từ chối & Chốt Sales hiệu quả

✅ Khóa 72 - 89. Discovering Insights for Growth & Innovation

✅ Khóa 73 - 90. Effective Consumer Promotion: Tổ chức Khuyến mại Hiệu quả

✅ Khóa 74 - 91 - Consumer Panel: Hướng dẫn đọc hiểu báo cáo nghiên cứu Hành vi Người tiêu dùng

✅ Khóa 75 - 92. Foundation of PR & Corporate Communication

✅ Khóa 76 - 95. Media-Mix KPI Đặt mục tiêu cho các Kênh truyền thông

✅ Khóa 77 - 96. Principles of Hospitality Marketing (ok)

✅ Khóa 78 - 97. Communication@Work Nâng cao Năng lực Giao tiếp Hiệu quả nơi Công sở

✅ Khóa 79 - 99. Tối đa Lợi nhuận từ Bán lại & Truyền miệng - Trân Diệp

✅ Khóa 80 - 100. Tăng trưởng cùng Zalo

✅ Khóa 81 - 101. Consumers of Tomorrow

✅ Khóa 82 - 102. Story-selling Lôi cuốn khách hàng bằng câu chuyện

✅ Khóa 83 - 103 - Expert-selling: Bán hàng như một chuyên gia

✅ Khóa 84 - 104 - Price-selling: Vượt qua mọi trở ngại về giá

✅ Khóa 85 - 105 - Negotiation: Thương lượng cùng thắng bằng ý tưởng thứ 3

✅ Khóa 86 - 106. 9P of Restaurant Management 9P trong Quản trị Nhà hàng (Phần 1)

✅ Khóa 87 - 108 - 9P of Restaurant Management 9P trong Quản trị Nhà hàng (Phần 2)

✅ Khóa 88 - 109. Foundation of Brand Building: Nền tảng Xây dựng Thương hiệu

✅ Khóa 89 - 107. Sales Values & Target Quản trị Mục tiêu & Tăng trưởng

✅ Khóa 90 - 110. Sales Compensation Lên chiến lược lương thưởng thông minh

✅ Khóa 91 - 111. Out-of-Home Quảng cáo ngoài trời

✅ Khóa 92 - 112 - Sales Performance Tuyển dụng & Quản lý Hiệu suất

✅ Khóa 93 - 113. Sales Training & Supervision Huấn luyện & Giám sát đội ngũ (thiếu)

✅ Khóa 94 - 13. Thấu hiểu Tiếp thị Di động - Trân Diệp

✅ Khóa 95 - 23. Modern Marketing

✅ Khóa 96 - 43. Programmatic Advertising

✅ Khóa 97 - 45 - Brand Naming Phương pháp sáng tạo Tên thương hiệu - Trân Diệp

✅ Khóa 98 - 69. 21 Ý Tưởng Phim Quảng Cáo Viral Clip

✅ Khóa 99 - 116. Câu Chốt Hạ

✅ Khóa 100 - 117 - Segmentation for Business Growth: Phân khúc Thị trường để Tăng trưởng Kinh doanh

✅ Khóa 101 - 120 - Digital Display Ads: Quảng cáo Hiển thị

✅ Khóa 102 - 121. Route to Market: Thiết kế, Vận hành và Tối ưu Hệ thống Phân phối

✅ Khóa 103 - 122 - Brand Marketing Plan: Lập kế hoạch Brand Marketing (Phần 1)

✅ Khóa 104 - 123. Brand Marketing Plan Lập kế hoạch Brand Marketing (Phần 2)

✅ Khóa 105 - 124 - Brand Marketing Plan: Lập kế hoạch Brand Marketing (Phần 3)

✅ Khóa 106 - 125 - PR Plan & Media Relations Management - Học thử

✅ Khóa 107 - 126 - Quantitative Research: Nghiên cứu Định lượng trong Quyết định Kinh doanh

✅ Khóa 108 - 127. Influencer Marketing: Tiếp thị qua Người ảnh hưởng

✅ Khóa 109 - 129. Brand Talk: Làm Marketing ở Mỹ có gì khác ở Việt Nam?

✅ Khóa 110 - 130. Google Ads Search 101 Cơ bản về Google Ads Search

✅ Khóa 111 - 131. The Future of Retail 2019

✅ Khóa 112 - 132 - Brand Positioning Strategy Design: Thiết kế Chiến lược Định vị

✅ Khóa 113 - 133. Re-think CSR

✅ Khóa 114 - 135 - Portfolio Strategy Design: Thiết kế Chiến lược Danh mục

✅ Khóa 116 - 136 - Tối ưu doanh thu với Tiếp thị liên kết dành cho Người bán trên Shopee

✅ Khóa 117 - 137 - Leadership Fundamentals: Xây dựng Nền tảng lãnh đạo

✅ Khóa 118 - 141 - Digital Performance Marketing: Tối ưu để tăng trưởng - Học thử

✅ Khóa 119 - 114 - 9P of Restaurant Management: 9P trong Quản trị Nhà hàng (Phần 3) - Học thử

✅ Khóa 120 - 49 - Foundation of Trade Marketing - Học thử

✅ Khóa 121 - 115. Website Development Từ Hoạch định đến Thực thi - Học thử

✅ Khóa 122 - 40. Kỹ thuật đặt câu hỏi đào sâu Insight - Học thử

✅ Khóa 123 - 134. Web Analytics: Phân tích Dữ liệu Website

✅ Khóa 124 - 98 - New Product Development for SME & Startup

✅ Khóa 125 - 151 - Content Marketing Planning: Hoạch định Nội dung thông minh

✅ Khóa 126 - 128 - Public Speaking: Thuyết trình Chuyên nghiệp

✅ Khóa 127 - Kick-Start Your Beverage Business: Khởi nghiệp Kinh doanh Đồ uống (P1)

✅ Khóa 128 - 139. Leadership Pyramid: Hình thành Kim tự tháp lãnh đạo

✅ Khóa 129 - Leading Yourself: Lãnh đạo Bản thân

✅ Khóa 130 - Truyền Cảm Hứng & Gắn Kết Đội Ngũ

✅ Khóa 131 - 148 - Leading Organization: Chuyển hoá Doanh nghiệp

✅ Khóa 132 - 154 - Huấn luyện Lãnh đạo kế thừa

✅ Khóa 133 - 145 - Brand Marketing Finance: Tài chính ứng dụng trong Brand Marketing

✅ Khóa 134 - 159 - Into the Fashion World Nhập môn Thời trang

✅ Khóa 135 - 128 - Public Speaking Thuyết trình Chuyên nghiệp

CÁC KHÓA HỌC MIỄN PHÍ

Xây dựng đế chế bán >1000 đơn từ Youtube và Zalo phí bằng 0

7 ngày chinh phục trí nhớ đỉnh cao


TikTok : Tiếp cận 100.000+ khách hàng trong 30 ngày với chi phí 0 đồng

 Kinh doanh mỹ phẩm online - Tuấn Hà


Hình ảnh minh họa - COMBO KHÓA HỌC