VIP UNICA

Unica01 - Ngoại Ngữ

Số khóa học: 174 khóa

Giá bán: 499.000 đ   

Sale of: 299.000 đ

Unica02 - Marketing

Số khóa học: 121 khóa

Giá bán: 499.000 đ   

Sale of: 299.000 đ

Unica03 - Tin học văn phòng

Số khóa học: 90 khóa

Giá bán: 499.000 đ   

Sale of: 299.000 đ

Unica04 - Thiết kế

Số khóa học: 158 khóa

Giá bán: 499.000 đ   

Sale of: 299.000 đ

Unica05 - K.Doanh K.Nghiệp

Số khóa học: 235 khóa

Giá bán: 499.000 đ   

Sale of: 299.000 đ

Unica06 - Phát triển cá nhân

Số khóa học: 221 khóa

Giá bán: 499.000 đ   

Sale of: 299.000 đ

Unica07 - Sale Bán hàng

Số khóa học: 90 khóa

Giá bán: 499.000 đ   

Sale of: 299.000 đ

Unica08 - C.Nghệ thông tin

Số khóa học: 80 khóa

Giá bán: 499.000 đ   

Sale of: 299.000 đ

Unica09 - Sức khỏe Giới tính

Số khóa học: 117 khóa

Giá bán: 499.000 đ   

Sale of: 299.000 đ

Unica10 - Phong cách sống

Số khóa học: 131 khóa

Giá bán: 499.000 đ   

Sale of: 299.000 đ

Unica11 - Nuôi dạy con

Số khóa học: 109 khóa

Giá bán: 499.000 đ   

Sale of: 299.000 đ

Unica12 - Hôn nhân Gia Đình

Số khóa học: 51 khóa

Giá bán: 499.000 đ   

Sale of: 299.000 đ

Unica13 - Nhiếp ảnh Dựng Phim

Số khóa học: 56 khóa

Giá bán: 499.000 đ   

Sale of: 299.000 đ

Unica14 - Âm nhạc Làm nhạc

Số khóa học: 60 khóa

Giá bán: 499.000 đ   

Sale of: 299.000 đ