Khóa Học Product Management for Everyone Cùng MindX


Khóa Học Product Management for Everyone Cùng MindX - 199k

Khóa Học Product Management for Everyone Cùng MindX

Giá: 6.000.000      199.000 

Thời lượng 16 Buổi

 Sở hữu khóa học Trọn đời

Share Khóa Học Product Management for Everyone là khóa học Product Management học kỳ 1 giúp bạn sẵn sàng chinh phục ngành PM/PO hoặc có kỹ năng về quản lý sản phẩm để làm việc trong lĩnh vực phát triển phần mềm

>>> Đến với khóa học này, bạn sẽ nhận được nhiều giá trị rất đặt biệt

Nắm vững phương pháp & quy trình phát triển sản phẩm: Nghiên cứu thị trường, xác định vấn đề, thiết kế & xây dựng sản phẩm, ra mắt & đánh giá hiệu quả.

Giải quyết các bài toán thực tế: Định lượng thị trường, các chỉ số ưu tiên, pain-points của khách hàng, cải tiến sản phẩm, chiến lược thâm nhập thị trường.

Quản lý đội nhóm hiệu quả: Xây dựng kiến thức tổng quan về thiết kế, công nghệ, kinh doanh & phương pháp làm việc đội nhóm hiệu quả

Bạn Sẽ Học Được Gì Từ Khóa Học Này

 Hiểu được những kiến thức cơ bản nhất về Product Management, tổng quan về ngành, thị trường.

 Biết cách xác định mục tiêu nghiên cứu, đối tượng, thực hiện khảo sát/ phỏng vấn/ quan sát để tìm hiểu nhu cầu khách hàng

 Biết cách xác định vấn đề, lên ý tưởng phát triển tính năng/sản phẩm

 Thực hành thiết kế & phát triển giải pháp

Nội Dung Khóa Học

Buổi 1: Giới thiệu tổng quan về Product Management
Buổi 2-3: Giới thiệu chuyên sâu về Product Management
– Nghiên cứu sản phẩm (Vision, Usecase, vòng đời phát triển, khách hàng mục tiêu).
– Quy trình & phương pháp phát triển sản phẩm.
Buổi 4 – 6: Nghiên cứu khách hàng & thị trường
Buổi 7 – 9: Xác định vấn đề
– Xác định pain-points khách hàng, xây dựng user story, user journey map,..
– Đưa ra Problem Statement, Hypothesis Statement,…
Buổi 10: Lên ý tưởng
Buổi 11 – 12: Nguyên lý và thực hành thiết kế UI/UX
Buổi 13 – 14: Phát triển giải pháp
– Xây dựng user flow và wireframe low fidelity.
Buổi 15 – 16: Thực hành & demo sản phẩm cuối khoá