Khóa Học Bussiness Intelligence Analyst Cùng Mindx


Khóa Học Bussiness Intelligence Analyst Cùng Mindx - 199k

Khóa Học Bussiness Intelligence Analyst Cùng Mindx

Giá: 6.5000.000      199.000 

Thời lượng 16 Buổi

 Sở hữu khóa học Trọn đời

Share Khóa Học Bussiness Intelligence Analyst là khóa học giúp bạn thành thạo sử dụng bộ công cụ phân tích dữ liệu phổ biến: SQL, Power Bi, Python,.. và nắm vững quy trình tìm kiếm và phân tích dữ liệu để tìm ra insight

♦ Đến với khóa học này, mang đến cho bạn những kiên thức Bussiness Intelligence rất chất lượng, biết cách phân tích kinh doanh ở mức độ nâng cao, tập trung vào việc xây dựng và tự động hóa các báo cáo phân tích phức tạp.

♦ Vận hành trong môi trường thiết kế mô hình dữ liệu nâng cao với mức độ phức tạp cao, tìm kiếm được insights từ dữ liệu và sử dụng được insights để giải quyết bài toán kinh doanh.

Bạn Sẽ Học Được Gì Từ Khóa Học Này

 Nắm vững các kiến thức về dữ liệu, SQL, Power Bi

 Biết thiết kế mô hình dữ liệu, Visualizing with Python

 Nắm vững nền tảng để có thể tiến nhanh và tiến xa hơn trong ngành phân tích dữ liệu với các vị trí như Data Engineer, Data Scientist,…

 Hiểu tổng quan về analytical technique, các kỹ thuật tìm kiếm insights…

Nội Dung Khóa Học

Buổi 1 – 2: Orientation Day
> Review các loại hình & giới thiệu quy trình phân tích dữ liệu.
> Giới thiệu chuyên sâu về Power BI, các chức năng, giao diện và ứng dụng Power BI vào phân tích dữ liệu.
> Tổng quan analytical technique (descriptive + diagnostic)
Buổi 3 – 4: Các kỹ thuật tìm kiếm insight từ dữ liệu
Buổi 5: Data Ingestion & Data Model
Buổi 6 – 7: Data Model Practice with SQL & PowerBI
Buổi 8: Edit Query with Power BI for advanced transform
> Giới thiệu các loại biểu đồ trong Power BI & mục đích sử dụng.
> Filter & slicer, UI UX,…
Buổi 9: Demo và sửa project giữa kỳ
Buổi 10 – 11: DAX
> Giới thiệu về DAX, measures & cách sử dụng DAX để tạo ra các measures.
> Review DAX, giới thiệu tính năng python for visualize.
Buổi 12: Python for visualize & giới thiệu về final project
Buổi 13 – 14 : Update tiến độ Project – Q&A
Q&A: Get Data & Data Wrangling.
Q&A: Data Processing & Transforming.
Q&A: Data Visualizing.