➽ Giá full bộ: 9.999.000đ. Đang khuyến mãi chỉ hôm nay 299.000đ

➽ Học phí: Chỉ đóng 1 lần duy nhất, học TRỌN ĐỜI

➽ Update: Khi web ra khóa mới, mình sẽ upload thêm vào cho bạn, thời gian MÃI MÃI.

➽ Thời gian học: Thời gian học là VĨNH VIỄN

➽ Hình thức học: Học online trên máy tính, điện thoại,... MỌI THIẾT BỊ 

01. Khóa Nhập Môn

02. Khóa Nền Tảng

03. Khóa theo đề tài - Vẽ Chì

04. Khóa theo đề tài - Màu Nước

05. Khóa theo đề tài - Sơn Dầu

06. Khóa theo đề tài - Phong Cảnh

07. Khóa theo đề tài - Màu Bột

DANH SÁCH KHÓA HỌC

229. [Vẽ][Mỹ thuật Bụi] - Combo MĨ THUẬT BỤI - 2023