COMBO BIZUNI.VN


➽ Giá full bộ: 499.000đ. Đang khuyến mãi chỉ hôm nay 299.000đ

➽ Học phí: Chỉ đóng 1 lần duy nhất, học TRỌN ĐỜI

➽ Update: Khóa học được upload các khóa mới đến MÃI MÃI.

➽ Thời gian học: Thời gian học là VĨNH VIỄN

➽ Hình thức học: Học online trên máy tính, điện thoại,... MỌI THIẾT BỊ 

DANH SÁCH KHÓA HỌC CÓ TRONG COMBO


🏆🏆 01. Chiến lược, mô hình kinh doanh, quản trị tổng quát🏆🏆✅ Chiến lược dành cho SME, cơ bản

✅ Chiến lược dành cho SME, nâng cao

✅ Hệ thống kiểm soát nội bộ: Thiết lập và vận hành

✅ Lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam vươn tới chuẩn mực kinh doanh toàn cầu buổi 1

✅ Lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam vươn tới chuẩn mực kinh doanh toàn cầu buổi 2

✅ Mô hình kinh doanh, cơ bản

✅ Mô hình kinh doanh, nâng cao

✅ Nhận biết về Kinh Doanh và Quản Trị

✅ Thiết kế doanh nghiệp để cất cánh. Bài 1/2

✅ Thiết kế doanh nghiệp để cất cánh. Bài 2/2

✅ Tri thức cho khởi nghiệp

✅ Xây dựng và phát triển mô hình Quản trị Chiến lược cho Startup và SME

✅ Xây dựng và phát triển mô hình quản trị kinh doanh B2B & B2G


🏆🏆 02. Quản trị Marketing🏆🏆✅ 21 bước lập kế hoạch Marketing Online

✅ 50 tâm lý khách hàng khi mua hàng

✅ Dụng cụ đo lường và thiết kế trãi nghiệm

✅ Mô hình chiến lược Marketing 7P

✅ Quản trị Marketing, cơ bản

✅ Quản trị Marketing, nâng cao

✅ Quản trị trải nghiệm khách hàng

✅ Truyền thông Marketing chi phí thấp

✅ Xu hướng Marketing bằng tương tác và xây dựng cộng đồng


🏆🏆 03. Quản trị Thương hiệu🏆🏆✅ Các mô hình thương hiệu - Doanh nghiệp và địa phương

✅ Chiến lược khác biệt hóa

✅ Quy trình xây dựng thương hiệu, cơ bản

✅ Thương Hiệu – Đường vào tâm trí khách hàng

✅ Xây dựng Thương hiệu bền vững theo chuẩn Quốc tế


🏆🏆 04. Quản trị Sales, phân phối🏆🏆


✅ Dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp, Dịch vụ khách hàng nâng cao

✅ Khởi Nghiệp Toàn Cầu

✅ Kỹ năng bán hàng B2B

✅ Quản trị bán hàng, hệ thống phân phối

✅ Tuyệt đỉnh dịch vụ khách hàng

✅ Tuyệt đỉnh đàm phán

✅ Xây dựng Kế hoạch kinh doanh, buổi 1/2

✅ Xây dựng Kế hoạch kinh doanh, buổi 2/2

✅ Xây dựng mô hình đội sales


🏆🏆 05. Quản trị Nhân sự, Văn hóa doanh nghiệp🏆🏆✅ Hoạch định nguồn nhân lực

✅ Làm việc nhóm và xây dựng nhóm làm việc hiệu quả

✅ Nghệ thuật thu phục nhân tâm trong quản trị nhân sự

✅ Phương pháp giá năng lực của con người

✅ Quản trị nguồn nhân lực


🏆🏆 06. Quản trị Kế toán, Thuế, Tài Chính🏆🏆✅ Dự án đầu tư: lập và phân tích tài chính

✅ Đánh giá rủi ro tài chính và các giải pháp khắc phục

✅ Kế toán dành cho lãnh đạo doanh nghiệp, bài 1/2

✅ Kế toán dành cho lãnh đạo doanh nghiệp, bài 2/2

✅ Kiến thức về Thuế thu nhập cá nhân dành cho SME

✅ Quản trị chi phí, điểm hòa vốn, ngân sách. Bài 1/2

✅ Quản trị chi phí, điểm hòa vốn, ngân sách. Bài 2/2

✅ Quản trị rủi ro tài chính

✅ Tài chính dành cho nhà quản lý, bài 1/2

✅ Tài chính dành cho nhà quản lý, bài 2/2.

✅ Thuế thu nhập doanh nghiệp


🏆🏆 07. Quản trị sản xuất, chất lượng🏆🏆✅ Quản trị chất lượng và cải tiến liên tục dành cho CEO, bài 1/2

✅ Quản trị chất lượng và cải tiến liên tục dành cho CEO, bài 2/2


🏆🏆 08. Lãnh đạo / Leadership🏆🏆✅ Phát triển kỹ năng lãnh đạo Doanh nghiệp. Bài 1/2

✅ Phát triển kỹ năng lãnh đạo Doanh nghiệp. Bài 2/2

✅ Quản trị cảm xúc

✅ Thực thi & 90 ngày đầu tiên làm lãnh đạo

✅ Từ mục tiêu đến chiến lược, kế hoạch và thực thi


🏆🏆 09. Các kỹ năng của CEO🏆🏆✅ Các kỹ năng quan trọng của nhà lãnh đạo

✅ Động viên quản lý gia tăng doanh số

✅ Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn và xung đột

✅ Kỹ năng huấn luyện và kèm cặp nhân viên

✅ Phương pháp tư duy trong việc giải quyết vấn đề và ra quyết định

✅ Tổ chức công việc hiệu quả


🏆🏆 10. Tư Duy Dành cho CEO🏆🏆✅ Kinh doanh Toàn Cầu

✅ Nhận biết về Kinh Doanh và Quản Trị

✅ Thiết kế doanh nghiệp để cất cánh - Phần 1

✅ Thiết kế doanh nghiệp để cất cánh - Phần 2

✅ Tri thức cho chủ doanh nghiệp

✅ Ứng dụng Lập trình ngôn ngữ tư duy (NLP) trong lãnh đạo doanh nghiệp - phần 1

✅ Ứng dụng Lập trình ngôn ngữ tư duy (NLP) trong lãnh đạo doanh nghiệp - phần 2


CÁC KHÓA HỌC MIỄN PHÍ

Xây dựng đế chế bán >1000 đơn từ Youtube và Zalo phí bằng 0

7 ngày chinh phục trí nhớ đỉnh cao


TikTok : Tiếp cận 100.000+ khách hàng trong 30 ngày với chi phí 0 đồng

 Kinh doanh mỹ phẩm online - Tuấn Hà


Hình ảnh minh họa - COMBO KHÓA HỌC