Khóa Học Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp Cùng DHE Academy


Khóa Học Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp Cùng DHE Academy

 - 299k

Khóa Học Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp Cùng DHE Academy

Giá: 50.000.000      299.000 

Thời lượng 10 phần

 Sở hữu khóa học Trọn đời

Share Khóa Học Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp là chương trình đào tạo đặc biệt dành cho các nhà đầu tư CHỨNG KHOÁN với các kỹ năng phân tích và đánh giá triển vọng của doanh nghiệp giúp bạn loại bỏ các doanh nghiệp rủi ro, có tác động thủ thuật lên BCTC 

Nội Dung Khóa Học Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp

Chương 1: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
Bài 1: Phân tích vĩ mô
Bài 2: Phân tích ngành
Bài 3: Phân tích ngành (tiếp theo) + Tổng quan BCTC
Bài 4: Phân tích bảng cân đối kế toán
Bài 5: Phân tích báo cáo Kết quả kinh doanh
Bài 6: Phân tích báo cáo Lưu chuyển tiền tệ + phân tích các chỉ số tài chính
Bài 7: Phân tích các chỉ số tài chính (tiếp theo)
Chương 2: ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU
Bài 8: Phương pháp P/E
Bài 9: Phương pháp P/E (Tiếp theo)
Bài 10: Phương pháp P/B
Bài 11: Phương pháp định giá tài sản EV/EBITDA
Chương 3: PHÂN TÍCH ĐỒ THỊ GIÁ
Bài 12: Tổng quan về PTKT
Bài 13: Tổng quan PTKT (tiếp theo ) + Lý Thuyết Dow
Bài 14: Các đường Trung Bình Trượt MA
Bài 15: Chỉ báo MACD
Bài 16: Hỗ trợ kháng cự + Kênh xu hướng
Bài 17: Công thức giao dịch kênh xu hướng – kiếm
Bài 18: Công thức giao dịch trung hạn

Tặng Mọi Người Khóa Học Thực Hành Phân Tích Tài chính Doanh Nghiệp 2023 khi tham gia khóa học trên ạ!

Nội Dung Khóa Học Thực Hành Phân Tích Tài chính Doanh Nghiệp 2023

Chương 1: THỰC HÀNH
Bài 1: Đọc hiểu báo cáo tài chính
Bài 2: Phân tích các chỉ số
Bài 3: Lấy số liệu và lập bảng phân tích
Bài 4: Nhận diện cơ hội và rủi ro qua báo cáo tài chính
Bài 5: Thực hành nhóm ngành SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI (1)
Bài 5: Thực hành nhóm ngành SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI (2)
Bài 6: Thực hành nhóm ngành BÁN LẺ- THƯƠNG MẠI
Bài 7: Thực hành nhóm ngành NGÂN HÀNG
Bài 8: Thực hành nhóm ngành CHỨNG KHOÁN – BẤT ĐỘNG SẢN
Chương 9: CHUYÊN ĐỀ (Thầy Phú)
Bài 9: Phân tích báo cáo tài chính + Các chỉ số tài chính
Bài 10: BCTC của 3 loại hình DN đặc biệt: Ngân hàng – Công ty Chứng khoán – Công ty xây dựng
Bài 11: Quy trình lập kế hoạch đầu tư cho năm kế tiếp tại thời điểm cuối mỗi năm
Bài 12: Nhận diện doanh nghiệp bán buôn – bán lẻ. Tìm cổ phiếu có tốc độ tăng giá cao trong ngành
Bài 13: Phân tích các sự kiện chính trị – vĩ mô tác động nên sự biến chuyển của ngành nghề