VIP UNICA 2022

CHÍNH SÁCH KHI MUA KHÓA HỌC

➽ Giá full bộ: 49.999.000đ. Đang khuyến mãi chỉ hôm nay 2.999.000đ

➽ Học phí: Chỉ đóng 1 lần duy nhất, học TRỌN ĐỜI

➽ Update: Khi web ra khóa mới, mình sẽ upload thêm vào cho bạn, thời gian MÃI MÃI.

➽ Thời gian học: Thời gian học là VĨNH VIỄN

➽ Hình thức học: Học online trên máy tính, điện thoại,... MỌI THIẾT BỊ 

Unica01 - Ngoại Ngữ

Số khóa học: 174 khóa

Giá bán: 499.000 đ   

Sale of: 299.000 đ

Unica02 - Marketing

Số khóa học: 121 khóa

Giá bán: 499.000 đ   

Sale of: 299.000 đ

Unica03 - Tin học văn phòng

Số khóa học: 90 khóa

Giá bán: 499.000 đ   

Sale of: 299.000 đ

Unica04 - Thiết kế

Số khóa học: 158 khóa

Giá bán: 499.000 đ   

Sale of: 299.000 đ

Unica05 - K.Doanh K.Nghiệp

Số khóa học: 235 khóa

Giá bán: 499.000 đ   

Sale of: 299.000 đ

Unica06 - Phát triển cá nhân

Số khóa học: 221 khóa

Giá bán: 499.000 đ   

Sale of: 299.000 đ

Unica07 - Sale Bán hàng

Số khóa học: 90 khóa

Giá bán: 499.000 đ   

Sale of: 299.000 đ

Unica08 - C.Nghệ thông tin

Số khóa học: 80 khóa

Giá bán: 499.000 đ   

Sale of: 299.000 đ

Unica09 - Sức khỏe Giới tính

Số khóa học: 117 khóa

Giá bán: 499.000 đ   

Sale of: 299.000 đ

Unica10 - Phong cách sống

Số khóa học: 131 khóa

Giá bán: 499.000 đ   

Sale of: 299.000 đ

Unica11 - Nuôi dạy con

Số khóa học: 109 khóa

Giá bán: 499.000 đ   

Sale of: 299.000 đ

Unica12 - Hôn nhân Gia Đình

Số khóa học: 51 khóa

Giá bán: 499.000 đ   

Sale of: 299.000 đ

Unica13 - Nhiếp ảnh Dựng Phim

Số khóa học: 56 khóa

Giá bán: 499.000 đ   

Sale of: 299.000 đ

Unica14 - Âm nhạc Làm nhạc

Số khóa học: 60 khóa

Giá bán: 499.000 đ   

Sale of: 299.000 đ

Combo - Bất động sản

Số khóa học: 64 khóa

Giá bán: 499.000 đ   

Sale of: 299.000 đ

Combo - Chứng khoán

Số khóa học: 64 khóa

Giá bán: 499.000 đ   

Sale of: 299.000 đ

Combo - Phong thuỷ

Số khóa học: 64 khóa

Giá bán: 499.000 đ   

Sale of: 299.000 đ

Combo Unica01 - NGOẠI NGỮ (174 khóa)

️🏆 COMBO UNICA.02 - MARKETING

Combo Unica02 - MARKETING (121 khóa)

️🏆 COMBO UNICA.03 - TIN HỌC VĂN PHÒNG

Combo Unica03 - TIN HỌC VĂN PHÒNG (92 khóa)

️🏆 COMBO UNICA.04 - THIẾT KẾ

Combo Unica04 - THIẾT KẾ (158 khóa)

️🏆 COMBO UNICA.05 - KINH DOANH KHỞI NGHIỆP

Combo Unica05 - KINH DOANH KHỞI NGHIỆP (235 khóa)

️🏆 COMBO UNICA.06 - KỸ NĂNG MỀM

Combo Unica06 - PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN (221 khóa)

️🏆 COMBO UNICA.07 - BÁN HÀNG

Combo Unica07 - SALE BÁN HÀNG (83 khóa)

️🏆 COMBO UNICA.08 - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Combo Unica08 - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (80 khóa)

️🏆 COMBO UNICA.09 - SỨC KHỎE

Combo Unica09 - SỨC KHỎE - GIỚI TÍNH (107 khóa)

️🏆 COMBO UNICA.10 - PHONG CÁCH SỐNG

Combo Unica10 - PHONG CÁCH SỐNG (134 khóa)

️🏆 COMBO UNICA.11 - NUÔI DẠY CON

Combo Unica11 - NUÔI DẠY CON (109 khóa)

️🏆 COMBO UNICA.12 - HÔN NHÂN

Combo Unica12 - HÔN NHÂN & GIA ĐÌNH (37 khóa)