TRÂN DIỆP . COM

CHÍNH SÁCH KHI MUA KHÓA HỌC

➽ Học phí: Chỉ đóng 1 lần duy nhất, học TRỌN ĐỜI

➽ Update: Khi web ra khóa mới, mình sẽ upload thêm vào cho bạn, thời gian MÃI MÃI.

➽ Thời gian học: Thời gian học là VĨNH VIỄN

➽ Hình thức học: Học online trên máy tính, điện thoại,... MỌI THIẾT BỊ 

DANH SÁCH COMBO THEO GIẢNG VIÊN - NEW

COMBO HUY QUẦN HOA

Số khóa học: 3 khóa

Giá bán: 499.000 đ   

Sale of: 100.000 đ

COMBO NGUYỄN TRỌNG THƠ

Số khóa học: 17 khóa

Giá bán: 499.000 đ   

Sale of: 299.000 đ

COMBO HOÀNG MẠNH CƯỜNG

Số khóa học: 13 khóa

Giá bán: 499.000 đ   

Sale of: 299.000 đ

COMBO TRẦN VIỆT QUÂN

Số khóa học: 9 khóa

Giá bán: 499.000 đ   

Sale of: 199.000 đ

COMBO BDS MINH KHÔI

Số khóa học: 24 khóa

Giá bán: 499.000 đ   

Sale of: 299.000 đ

COMBO NGUYỄN PHÙNG PHONG

Số khóa học: 17 khóa

Giá bán: 499.000 đ   

Sale of: 199.000 đ

COMBO HOÀNG BÁ TẦU

Số khóa học: 40 khóa

Giá bán: 4.999.000 đ   

Sale of: 600.000 đ

XEM DANH SÁCH

COMBO LÊ CHÍ LINH

Số khóa học: 3 khóa

Giá bán: 499.000 đ   

Sale of: 100.000 đ

COMBO PHẠM TUẤN SƠN

Số khóa học: 3 khóa

Giá bán: 499.000 đ   

Sale of: 100.000 đ

DANH SÁCH COMBO GÓI VIP GITIHO-2023

Unica01 - Ngoại Ngữ

Số khóa học: 174 khóa

Giá bán: 499.000 đ   

Sale of: 299.000 đ

Unica02 - Marketing

Số khóa học: 121 khóa

Giá bán: 499.000 đ   

Sale of: 299.000 đ

Unica03 - Tin học văn phòng

Số khóa học: 90 khóa

Giá bán: 499.000 đ   

Sale of: 299.000 đ

Unica04 - Thiết kế

Số khóa học: 158 khóa

Giá bán: 499.000 đ   

Sale of: 299.000 đ

Unica05 - K.Doanh K.Nghiệp

Số khóa học: 235 khóa

Giá bán: 499.000 đ   

Sale of: 299.000 đ

Unica06 - Phát triển cá nhân

Số khóa học: 221 khóa

Giá bán: 499.000 đ   

Sale of: 299.000 đ

Unica07 - Sale Bán hàng

Số khóa học: 90 khóa

Giá bán: 499.000 đ   

Sale of: 299.000 đ

Unica08 - C.Nghệ thông tin

Số khóa học: 80 khóa

Giá bán: 499.000 đ   

Sale of: 299.000 đ

Unica09 - Sức khỏe Giới tính

Số khóa học: 117 khóa

Giá bán: 499.000 đ   

Sale of: 299.000 đ

Unica10 - Phong cách sống

Số khóa học: 131 khóa

Giá bán: 499.000 đ   

Sale of: 299.000 đ

Unica11 - Nuôi dạy con

Số khóa học: 109 khóa

Giá bán: 499.000 đ   

Sale of: 299.000 đ

Unica12 - Hôn nhân Gia Đình

Số khóa học: 51 khóa

Giá bán: 499.000 đ   

Sale of: 299.000 đ

Unica13 - Nhiếp ảnh Dựng Phim

Số khóa học: 56 khóa

Giá bán: 499.000 đ   

Sale of: 299.000 đ

Unica14 - Âm nhạc Làm nhạc

Số khóa học: 60 khóa

Giá bán: 499.000 đ   

Sale of: 299.000 đ

Combo - Bất động sản

Số khóa học: 64 khóa

Giá bán: 499.000 đ   

Sale of: 299.000 đ

Combo - Chứng khoán

Số khóa học: 64 khóa

Giá bán: 499.000 đ   

Sale of: 299.000 đ

Combo - Phong thuỷ

Số khóa học: 64 khóa

Giá bán: 499.000 đ   

Sale of: 299.000 đ

DANH SÁCH COMBO GÓI VIP EDUMALL 2024

DANH SÁCH COMBO GÓI VIP LẬP TRÌNH 2022

Combo 5 khóa Tư duy lập trình

Số khóa học: 5 khóa

Giá bán: 499.000 đ   

Sale of: 299.000 đ

Combo 10 khóa Front End

Số khóa học: 10 khóa

Giá bán: 499.000 đ   

Sale of: 299.000 đ

Combo 5 khóa ReactJS

Số khóa học: 5 khóa

Giá bán: 499.000 đ   

Sale of: 299.000 đ

Combo 8 khóa Backend NodeJS

Số khóa học: 8 khóa

Giá bán: 499.000 đ   

Sale of: 299.000 đ

Combo 6 khóa Front End VueJS

Số khóa học: 6 khóa

Giá bán: 499.000 đ   

Sale of: 299.000 đ

Full 8 khóa Unitop.VN

Số khóa học: 8khóa

Giá bán: 499.000 đ   

Sale of: 299.000 đ

COMBO DŨNG LẠI LẬP TRÌNH

Số khóa học: 6 khóa

Giá bán: 499.000 đ   

Sale of: 299.000 đ

Combo Full VietStem.COM

Số khóa học: 51 khóa

Giá bán: 499.000 đ   

Sale of: 299.000 đ

Full 4 khóa Evondev.COM

Số khóa học: 4 khóa

Giá bán: 499.000 đ   

Sale of: 199.000 đ

Combo - full 200lab.io

Số khóa học: 6 khóa

Giá bán: 499.000 đ   

Sale of: 299.000 đ

Combo Full VietStem.COM

Số khóa học: 51 khóa

Giá bán: 499.000 đ   

Sale of: 299.000 đ

DANH SÁCH COMBO GÓI VIP NGOẠI NGỮ 2022

COMBO KISS ENGLISH

Số khóa học: 19khóa

Giá bán: 499.000 đ   

Sale of: 199.000 đ

COMBO MISS LAN

Số khóa học: 6 khóa

Giá bán: 499.000 đ   

Sale of: 199.000 đ

COMBO ALEXD

Số khóa học: 2 khóa

Giá bán: 499.000 đ   

Sale of: 100.000 đ

COMBO NGUYỄN HUYỀN

Số khóa học: 20 khóa

Giá bán: 499.000 đ   

Sale of: 199.000 đ

DANH SÁCH CÁC GÓI COMBO HOT

COMBO KT.CITY

Số khóa học: 180 khóa

Giá bán: 499.000 đ   

Sale of: 299.000 đ

COMBO BRANDCAMP

Số khóa học: 180 khóa

Giá bán: 499.000 đ   

Sale of: 299.000 đ

COMBO BIZUNI.VN

Số khóa học: 70 khóa

Giá bán: 499.000 đ   

Sale of: 299.000 đ

COMBO NGÔ MINH TUẤN

Số khóa học: 6 khóa

Giá bán: 499.000 đ   

Sale of: 299.000 đ

COMBO KHÓA HỌC ELSOFT.VN

Số khóa học: 67 khóa

Giá bán: 499.000 đ   

Sale of: 299.000 đ

COMBO ECOMVIET.CLUB

Số khóa học: 37 khóa

Giá bán: 499.000 đ   

Sale of: 299.000 đ

COMBO KHÓA HỌC GITIHO.COM

Số khóa học: 65 khóa

Giá bán: 499.000 đ   

Sale of: 299.000 đ

DANH SÁCH CÁC GÓI HỌC SINH

Số khóa học: 10 khóa

Giá bán: 499.000 đ   

Sale of: 199.000 đ

Số khóa học: 10 khóa

Giá bán: 499.000 đ   

Sale of: 199.000 đ

Số khóa học: 10 khóa

Giá bán: 499.000 đ   

Sale of: 199.000 đ

Số khóa học: 10 khóa

Giá bán: 499.000 đ   

Sale of: 199.000 đ

Số khóa học: 10 khóa

Giá bán: 499.000 đ   

Sale of: 199.000 đ

Số khóa học: 10 khóa

Giá bán: 499.000 đ   

Sale of: 199.000 đ

Số khóa học: 20 khóa

Giá bán: 499.000 đ   

Sale of: 199.000 đ

Số khóa học: 20 khóa

Giá bán: 499.000 đ   

Sale of: 199.000 đ

Số khóa học: 30 khóa

Giá bán: 499.000 đ   

Sale of: 199.000 đ

Số khóa học: 50 khóa

Giá bán: 499.000 đ   

Sale of: 199.000 đ

Số khóa học: 50 khóa

Giá bán: 499.000 đ   

Sale of: 199.000 đ

Số khóa học: 100 khóa

Giá bán: 499.000 đ   

Sale of: 199.000 đ

DANH SÁCH CÁC GÓI KHÁC

VIP MEMBER 6789

Số khóa học: 3.500 khóa

Giá bán: 4.999.000 đ   

Sale of: 499.000 đ

VIP KỸ NĂNG 2022

Số khóa học: 5.500 khóa

Giá bán: 4.999.000 đ   

Sale of: 499.000 đ

VIP EDUMALL 2022

Số khóa học: 3.000 khóa

Giá bán: 49.999.000 đ   

Sale of: 2.999.000 đ

VIP KYNA 2022

Số khóa học: 300 khóa

Giá bán: 499.000 đ   

Sale of: 299.000 đ