COMBO LỚP 4

COMBO LỚP 4

         Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh là những môn học chính và bắt buộc trong chương trình của bậc tiểu học, trong đó, chương trình lớp 4 được xem là chương trình khó với lượng kiến thức tăng cả về số lượng và đòi hỏi mức độ tư duy.

Chương trình học trực tuyến lớp 4 là khóa học được VinaStudy đầu tư kĩ lưỡng về mặt nội dung và hình thức với hệ thống video bài giảng chú trọng truyền đạt kiến thức trọng tâm một cách ngắn gọn và cụ thể nhất của 3 môn học: Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, giúp các em học sinh không ngừng củng cố, ôn tập và mở rộng thêm kiến thức.

Giá: 400.000 ₫ 

DANH SÁCH KHÓA HỌC COMBO LỚP 4

Vina2 - Toán nâng cao lớp 4 (NEW)

Giáo viên: Nguyễn Thành Long

Mã khoá học: KH62675

1.000.000 VNĐ

ĐĂNG KÝ HỌC


Vina1 - Toán cơ bản nâng cao lớp 4

Giáo viên: Nguyễn Thành Long

Mã khoá học: KH63107

500.000 VNĐ

1.000.000 VNĐ

ĐĂNG KÝ HỌC


Vina2 - Toán nâng cao lớp 4

Giáo viên: Nguyễn Thành Long

Mã khoá học: KH8708

1.000.000 VNĐ

1.500.000 VNĐ

ĐĂNG KÝ HỌC


Vina3 - Toán bồi dưỡng HSG lớp 4

Giáo viên: Nguyễn Thành Long

Mã khoá học: KH15714

1.000.000 VNĐ

1.800.000 VNĐ

ĐĂNG KÝ HỌC


Toán bồi dưỡng HSG lớp 4M - Zoom Record (2022 - 20...

Giáo viên: Nguyễn Thành Long

Mã khoá học: KH64794

1.000.000 VNĐ

2.000.000 VNĐ

ĐĂNG KÝ HỌC