COMBO LỚP 7

COMBO LỚP 7

    Học trực tuyến lớp 7 các môn học trên lớp bao gồm Toán, Văn, Tiếng Anh,Vật Lý. Học online lớp 7 tiết kiệm dễ dàng với đầy đủ mọi trình độ từ cơ bản tới nâng cao. 

Giá: 400.000 ₫ 

DANH SÁCH COMBO LỚP 7

Toán nâng cao lớp 7V - Zoom Record (2022 - 2023)

Giáo viên: Trần Ngọc Hà

Mã khoá học: KH63289

1.000.000 VNĐ

1.500.000 VNĐ

ĐĂNG KÝ HỌC


Vina2 - Toán nâng cao lớp 7

Giáo viên: Nguyễn Thành Long

Mã khoá học: KH10845

1.000.000 VNĐ

1.200.000 VNĐ

ĐĂNG KÝ HỌC