️VIP1 - LẬP TRÌNH

Khóa 1 Tư duy lập trình, thuật toán, hướng đối tượng

Khóa 2 Lập trình xử lý Mảng căn bản chuyên sâu

Khóa 3 Thuật toán nền tảng qua các dự án

Khóa 4 Nền tảng lập trình hướng đối tượng

Khóa 5 Lập trình hướng đối tượng chuyên sâu


Khóa 1 - Định hướng nghề frontend - UI UX nền tảng

Khóa 2 - HTML , CSS , HTML5 ,CSS3 , Layout ,Flexbox qua 6 dự án nền tảng chuyên sâu

Khóa 3 - Thao tác căn bản cắt layout với photoshop

Khóa 4- Bootstraps and Reponsive trong thực tế

Khóa 5 - Nền tảng và chuyên sâu SASS, SCSS qua dự án thực tế

Khóa 6 - Toàn tập javascript , JS OOP , JS DOM nền tảng và chuyên sâu

Khóa 7 - Javascript ES6 nền tảng và chuyên sâu

Khóa 8 -Javascript Ajax Axios ES với API nền tảng & chuyên sâu

Khóa 9 - JQUERY nền tảng

Khóa 10 - Git - Công cụ quản lý nhóm , Mô hình scrum agile

Khóa 11 - Tổng hợp các kiến thức qua dự án Honda, Elearning CourseKhóa 1 React nền tảng qua demo dự án

Khóa 2 ReactJS chuyên sâu trên nhiều component

Khóa 3 React chuyên sâu với life cycle - React function hooks và các ứng dụng

Khóa 4 React Router & API

Khóa 5 BUILD TOÀN BỘ FRONT END DỰ ÁN ĐẶT VÉ PHIM ONLINE

Khoá 6: React update


Khóa 1- NodeJS nền tảng qua dự án TodoList

Khóa 2- Các kiến thức NodeJS thông qua dự án Weather

Khóa 3 Nền tảng, thao tác về cơ sở dữ liệu MySQL. Thực hiện tổ chức luyện cơ sở dữ liệu qua nhiều dự án

Khóa 4- Thực tế hóa cơ sở dữ liệu nâng cao với dự án Installgram

Khóa 5- ExpressJS chuyên sâu thông qua dự án Student Management

Khóa 6- NodeJS tương tác với MySQL thông qua Sequelize

Khóa 7- Express _ Sequelize thông qua dự án vé xe rẻ

Khóa 8-Các kiến thức Socket IO thông qua dự án CyberChat


Khóa 1 React nền tảng qua demo dự án

Khóa 2 ReactJS chuyên sâu trên nhiều component

Khóa 3 React chuyên sâu với life cycle - React function hooks và các ứng dụng

Khóa 4 React Router & API

Khóa 5 BUILD TOÀN BỘ FRONT END DỰ ÁN ĐẶT VÉ PHIM ONLINE

Khoá 6: React update


COMBO - ZENDVN - LƯU HẢI TRƯỜNG LÂN - ZALO 034.7872.192 

[APTECH][ĐÀ NẴNG] Lập trình web với React, Nodejs, MongoDB, ExpressJS - 99K